3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutukset maankäytön suunnittelulle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiironen, Juhana
dc.contributor.advisor Hokkanen, Jani
dc.contributor.author Jaskari, Eino
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:23:39Z
dc.date.available 2016-06-17T12:23:39Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20838
dc.description.abstract Tämä tutkimus selvitti 3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutuksia maankäytön suunnittelulle. Vaikutuksia tarkasteltiin kiinteistönmuodostuksen, maankäytön suunnittelun ja rakennushankkeiden näkökulmasta. Aiempaa tutkimusta on tehty lähinnä 3D-kiinteistönmuodostuksesta yleisesti, mutta sen vaikutuksia maankäytön suunnittelulle ja rakennushankkeille ei ole ennen tätä merkittävästi tutkittu. Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, jossa perehdyttiin kotimaassa ja ulkomailla tehtyihin julkaisuihin, jotka liittyivät 3D-kiinteistönmuodostukseen ja maankäytön suunnitteluun. Tätä kirjallisuustutkimusta tuettiin haastatteluilla, joista merkittävin oli lomakemuotoinen kysely ulkomaisille asiantuntijoille. Työtä varten tehtiin kirjallinen haastattelu myös Suomalaisille asiantuntijoille ulkomailta saatujen vastausten valossa. Tutkimuksen perusteella 3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutukset maankäytön suunnittelulle ovat vähäiset. Merkittävin syy tähän on se, että jo perinteisiin 2D-kiinteistöihin käynyt maankäytön suunnittelun lainsäädäntö on pitkälti yhteensopivaa 3D-kiinteistönmuodostuksen kanssa. Tarve kolmiulotteiselle maankäytön suunnittelulle on asiantuntijoiden keskuudessa tunnistettu, mutta toistaiseksi suunnitelmia tämän eteenpäin viemiseksi ei ole laadittu. Kaavoituksessa katsotaan mahdolliseksi jo nykyiseltään määrätä useampitasoisesta suunnittelusta, ottamatta huomioon myöhemmin prosessissa eteen tulevaa kiinteistönmuodostusta. Asiantuntijoiden mielestä rakennushankkeiden kannalta kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus mahdollistaa tavoitteidensa mukaisesti kiinteistöjen helpomman panttauksen esimerkiksi isoissa rakennuskomplekseissa. Rakennushankkeille toteutettavuuden katsotaan helpottuneen lähinnä hallinnallisesta näkökulmasta, mutta itse hankkeiden määrää tämä ei lisää. Joissain tilanteissa 3D-kiinteistöjen katsotaan tuovan jopa enemmän esiselvitystarpeita rakennushankkeissa verrattuna perinteisiin 2D-kiinteistöihin. fi
dc.description.abstract The purpose of this research was to sort out how the possibility to form a 3D property affects land use planning. Affects were examined from the point of property formation, land use planning and building projects. Prior research has been done mainly on the formation of 3D properties but not how it affects land use planning and building projects in Finland. The research was done by analyzing Finnish literature and studies from abroad which included publications about 3D properties and land use planning. This literature research was backed up by a questionnaire made for specialists abroad. An e-mail interview was also made to Finnish specialists in the light of the answers received from the first questionnaire. This research shows that the possibility to form 3D properties does not have large effects on land use planning. The main reasons for this are the laws made for 2D property formation, which seem to work also with 3D property formation. The need for three dimensional land use planning has been recognized by the specialists, but there are no plans yet for further changes. It is already possible to make land use plans on many vertical levels for the same area without taking notice on the property formation which comes later in the process. According to the specialists, three dimensional property formations allows for more reliable mort-gaging of real estates in complex projects. Large building complexes have become easier to control, but the possibility to form 3D-properties has not dramatically changed the amount of building projects. Building projects may have even more prerequisites with 3D-properties than with traditional 2D properties. en
dc.format.extent 66+16
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title 3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutukset maankäytön suunnittelulle fi
dc.title How the possibility to form a 3D property affects land use planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword 3D-kiinteistö fi
dc.subject.keyword 3D-kiinteistönmuodostus fi
dc.subject.keyword maankäytön suunnittelu, fi
dc.subject.keyword kaavoitus fi
dc.subject.keyword rakennushankkeet fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172446
dc.programme.major Kiinteistötekniikka fi
dc.programme.mcode M3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vitikainen, Arvo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account