Learning Centre

Economic Perspectives on Automated Demand Responsive Transportation and Shared Taxi Services - Analytical models and simulations for policy analysis

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laine, Juha, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.contributor.author Jokinen, Jani-Pekka
dc.date.accessioned 2016-06-14T09:01:21Z
dc.date.available 2016-06-14T09:01:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6870-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6869-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20775
dc.description.abstract The automated demand responsive transportation (DRT) and modern shared taxi services provide shared trips for passengers, adapting dynamically to trip requests by routing a fleet of vehicles operating without any fixed routes or schedules. Compared with traditional public transportation, these new services provide trips without transfers and free passengers from the necessity of using timetables and maps of route networks. Furthermore, automated DRT applies real-time traffic information in vehicle routing and in formulating trip offers with travel time promises, which enables differentiated pricing based on travel times and thereby tailored service provision for personal passenger needs.  This work considers the potential economic impacts of automated DRT and shared taxi services on urban transportation, and explores the effects of various transport policies on these new transport services as an integral part of urban transportation system. Analytical models are presented to define welfare optimal policies for these services, which have different trip production cost structures and external costs compared to conventional bus and taxi services. Moreover, simulation models are developed to analyse cost-effectiveness and regulation policies.  Furthermore, alternative pricing models for these services are analysed from the viewpoint of transport companies, passengers and transport policy.  The publications presented in this dissertation provide theoretical foundations, models and insights based on empirical data for further policy analyses and empirical research on automated DRT and shared taxi markets. These markets are evolving due to the advances in intellingent transportation technologies adopted by innovative and even revolutionary companies, and due to the increasing political pressures for sustainable transportation. en
dc.description.abstract Automatisoitu kysyntäohjautuva joukkoliikenne ja modernit jaetut taksipalvelut tarjoavat jaettuja kyytejä matkustajille makautuen dynaamisesti matkapyyntöihin reitittämällä operoivat ajoneuvot reaaliaikaisesti ilman ennalta määrättyjä reittejä ja aikatauluja. Verrattuna perinteiseen julkiseen liikenteeseen nämä uudet liikennepalvelut tarjoavat matkoja ilman vaihtoja ja vapauttavat matkustajat käyttämästä aikatauluja ja linjastokarttoja. Tämän lisäksi automatisoitu kysyntäohjautuva joukkoliikenne hyödyntää reaaliaikaista liikennetietoa ajoneuvojen reitityksessä ja muodostaessaan matka-aikalupauksia sisältäviä matkatarjouksia, mikä mahdollistaa matka-aikoihin perustuvan hintadifferoinnin ja siten yksilöllisemmän palvelutarjonnan matkustajien tarpeisiin.  Tämä työ tarkastelee automatisoidun kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen ja jaettujen taksipalvelujen potentiaalisia vaikutuksia urbaanille liikenteelle sekä tutkii erilaisten liikennepolitiikkojen vaikutusta näihin palveluihin kiinteänä osana urbaania liikennesysteemiä. Työssä esitetään analyyttisiä malleja, joilla määritellään yhteiskunnan hyvinvoinnin optimoivia politiikkoja näille palveluille, joilla on perinteisiin bussi- ja taksipalveluihin verrattaessa erilaiset palvelutuotannon kustannusrakenteet sekä ulkoiskustannukset. Lisäksi työssä kehitetään simulointimalleja kustannustehokkuuden ja säännöstelypolitiikkojen analysointiin. Tämän lisäksi vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja tarkastellaan liikenneyritysten, matkustajien ja liikennepolitiikan näkökulmasta.  Väitöskirjassa esitetyt julkaisut tarjoavat teoreettisen pohjan, malleja ja empiiriseen aineistoon pohjautuvia näkymyksiä automatisoidun kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen ja jaettujen taksipalvelujen politiikkanalyysiin sekä empiirisen tutkimuksen tarpeisiin. Näiden uusien liikennepalveluiden markkinat ovat kehittymässä älyliikennneteknologioiden edistysaskelten ja niitä hyödyntävien innovatiivisten yritysten myötä sekä liikenteen kestävyyteen kohdistuvan kasvavan poliittisen paineen ja vaatimusten myötävaikutuksesta. fi
dc.format.extent 78 + app. 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 120/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Jokinen, J. P. (2016). On the Welfare Optimal Policies in Demand Responsive Transportation and Shared Taxi Services. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), 50(1), 39-55.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jokinen, J. P., Sihvola, T., Hyytiä, E., and Sulonen, R. (2011). Why urban mass demand responsive transport? In Integrated and Sustainable Transportation System (FISTS), 2011 IEEE Forum on (pp. 317-322). IEEE. DOI: 10.1109/FISTS.2011.5973631
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jokinen, J. P., Häme, L., Hyytiä, E., and Sulonen, R. (2011). Simulation Model for a Demand Responsive Transportation Monopoly. In Kuhmo Nectar Conference on Transportation Economics, Stockholm, Sweden.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Heiskala, M., Jokinen, J. P., and Tinnilä, M. (2016). Crowdsensing-based transportation services - An analysis from business model and sustainability viewpoints. Research in Transportation Business and Management, 18, 38-48. DOI: 10.1016/j.rtbm.2016.03.006
dc.relation.haspart [Publication 5]: Jokinen, J. P., Tinnilä, M., and Sulonen, R. (2014). Positioning and Pricing of Urban Mass Demand Responsive Transport: Case Study of Helsinki Metropolitan Area. In the 2nd UITP Taxi Conference, Doha, Qatar.
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Transport engineering en
dc.title Economic Perspectives on Automated Demand Responsive Transportation and Shared Taxi Services - Analytical models and simulations for policy analysis en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword demand responsive transportation en
dc.subject.keyword shared taxi en
dc.subject.keyword transportation economics en
dc.subject.keyword transport policy en
dc.subject.keyword pricing en
dc.subject.keyword regulation en
dc.subject.keyword crowdsensing en
dc.subject.keyword intelligent transportation en
dc.subject.keyword social welfare en
dc.subject.keyword public transport en
dc.subject.keyword kysyntäohjautuva joukkoliikenne fi
dc.subject.keyword jaettu taksi fi
dc.subject.keyword liikennetaloustiede fi
dc.subject.keyword liikennepolitiikka fi
dc.subject.keyword hinnoittelu fi
dc.subject.keyword säännöstely fi
dc.subject.keyword joukkoaistiminen fi
dc.subject.keyword älyliikenne fi
dc.subject.keyword yhteiskunnallinen hyvinvointi fi
dc.subject.keyword julkinen liikenne fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6870-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.opn Lindsey, Robin, Prof., University of British Columbia, Canada
dc.rev de Palma, André, Prof., École normale supérieure de Cachan, France
dc.rev Assistant Prof., Nocera, Silvio, Università Iuav di Venezia, Italy
dc.date.defence 2016-06-23
local.aalto.formfolder 2016_06_13_klo_15_17
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics