Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ryynälä, Pasi
dc.date.accessioned 2016-06-14T06:01:04Z
dc.date.available 2016-06-14T06:01:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20696
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten hyvin kuluttajat ovat perillä ostamiensa tuotteen hinnoittelustrategiasta ja mikä vaikutus tällä on ostopäätökseen. Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä hinnoittelun vaikutuksesta ostopäätökseen ja antaa suosituksia hinnoittelustrategian valintaan. Lähdeaineistona käytetään pääsääntöisesti kansainvälisissä julkaisuissa olleita, eri hinnoittelustrategioita käsitteleviä akateemisia artikkeleita. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena. Aineiston keräämistä varten suoritettiin 8 kpl teemahaastatteluja. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat ostaneet tuotteen tai palvelun, joka selkeästi lokeroituu johonkin teoriassa käsiteltyyn hinnoittelustrategiaan. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin, että kuluttajat tunnistivat eri hinnoittelustrategioita hyvin vaihtelevasti, mutta toisaalta loogisesti. Iällä tai koulutuksella ei tuntunut olevan suoraa vaikutusta kuluttajan strategiatuntemukseen. Hinnan noustessa ja ostokertojen määrän kasvaessa tuntemus vaikutti paranevan. fi
dc.format.extent 68
dc.language.iso fi en
dc.title Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword Strategia
dc.subject.keyword Kuluttaja
dc.subject.keyword Ostokäyttäytyminen
dc.subject.keyword Hinnoittelu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083406
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.programme.major Marketing en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon hinnoittelu
dc.subject.helecon pricing
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.subject.helecon hinnat
dc.subject.helecon prices
dc.subject.helecon päätöksenteko
dc.subject.helecon decision making
dc.ethesisid 14371
dc.date.dateaccepted 2016-04-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account