Yritysvastuuraporttien varmennus - Prosessi käytännössä ja syyt varmennuksen käyttöönottoon tarkastajan näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Aaltonen, Outi
dc.date.accessioned 2016-06-14T06:01:00Z
dc.date.available 2016-06-14T06:01:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20658
dc.description.abstract Yritysvastuun juuret juontuvat jo 1950-luvulle, mutta vasta 2000-luvulla yritysten vastuullisuuteen on alettu kiinnittää erityistä huomiota. Globaalit markkinat, aika ajoin uutisoidut vastuullisuusrikkeet kuten lapsityövoiman käyttö ja yritysten sidosryhmien kasvaneet vaatimukset ovat pakottaneet yritykset ottamaan vastuullisuuden osaksi liiketoimintaansa. Kuitenkaan vastuulliselle liiketoiminnalle ei ole vielä olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Yleisesti voidaan todeta, että yritysvastuu alkaa siitä, mihin lain vaatimukset päättyvät. Yritysvastuuraportointia voidaan pitää yrityksen keinona viestiä yritysvastuun tasosta laajalle yleisölle. Tällä hetkellä ei ole olemassa pakottavaa raportointiohjeistoa, joten yritykset voivat valita, millä formaatilla ja missä he raportin julkaisevat. Kaikki yleisimmät raportointiohjeistot pohjautuvat triple bottom line - ajattelutapaan, jonka mukaan yrityksen tulisi raportoida taloudelliseen, ympäristö-ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä tunnuslukuja. Myös yleisin käytössä oleva ohjeisto Global Reporting Initiative eli GRI pohjautuu näiden kolmen aspektin raportoimiseen. Koska raportointi perustuu vapaaehtoisuuteen eikä yhtä hyväksyttyä standardistoa vielä ole, yritykset pyrkivät lisäämään raportin uskottavuutta ja luotettavuutta muilla keinoin, esimerkiksi varmennuttamalla raporttinsa. Kolmannen osapuolen suorittama raportin varmennus on vapaaehtoista, mutta se on yleistynyt varsinkin 2010-luvulla. Varmentajan pätevyydelle ei ole minkäänlaista regulaatiota ja varmentajana toimiikin tällä hetkellä tilintarkastusyhteisöjen lisäksi erilaiset ympäristöasioihin erikoistuneet konsulttiyritykset. Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä varmennusprosessiin ja pohtia, miksi yritykset varmennuttavat raporttinsa, vaikka se on vielä vapaaehtoista. Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan haastatteluilla saatujen tietojen perusteella. Haastateltavina on viisi eri tilintarkastusyhtiön edustajaa, joilla on yritysvastuun varmentamisesta kokemusta. Käytännön varmennusprosessia tai sen käyttöönoton syitä ei ole kovin paljon tutkittu aikaisemmin varsinkaan tarkastajan näkökulmasta. Vaikka tutkimus on uraauurtava, löytyy aikaisemmista tutkimuksista jonkin verran yhdenmukaisuutta saatuihin tuloksiin verrattuna. Yritykset näyttäisivät varmentavan raportin luotettavuuden lisäämisen, imagon luomisen ja toimintansa oikeutuksen lisäksi omien sisäisten prosessien kehittämisen vuoksi. Raportoiva yritys odottaa varmentajalta muutakin kuin pelkän varmennuslausunnon antamista. Varmennusprosessiin kuuluu isona osana konsultointi, jolloin varmentaja saattaa jo raportointi vaiheessa ottaa kantaa raportin sisältöön. Muun muassa varmentajan riippumattomuutta ja regulaation puutetta onkin kritisoitu. Tässä tutkimuksessa esitellään muitakin varmennukseen liittyviä ongelmia ja pohditaan haastatteluiden avulla, miten varmentajat omalla työllään vastaavat näihin ongelmakohtiin. fi
dc.format.extent 91
dc.language.iso fi en
dc.title Yritysvastuuraporttien varmennus - Prosessi käytännössä ja syyt varmennuksen käyttöönottoon tarkastajan näkökulmasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword yritysvastuu
dc.subject.keyword yritysvastuuraportointi
dc.subject.keyword varmennusprosessi
dc.subject.keyword varmentaja
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083368
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.ethesisid 14333
dc.date.dateaccepted 2016-03-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account