Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Husman, Hannu
dc.date.accessioned 2016-06-14T06:00:58Z
dc.date.available 2016-06-14T06:00:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20639
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää nopeasti kasvaneen listaamattoman osakeyhtiön corporate governance -käytäntöjä ja tuottaa yrityksen johdolle informaatiota aiheeseen liittyvien päätösten tueksi. Tutkimus keskittyy corporate governance -käytäntöihin, joita vapaaehtoisuuteen perustuvaa comply or explain -periaatetta noudattava Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi sääntelee. Yritys on aikeissa listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle ja on kiinnostunut selvittämään, millaisia muutoksia sen corporate governance -käytäntöihin tulisi listautumisen yhteydessä tehdä. Tutkimuksessani selvitän miltä osin yritys jo mahdollisesti nykytilassaan täyttää listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset ja mitä osa-alueita yrityksellä on tarvetta kehittää. Koska Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi antaa yrityksille harkinnanvapauden suositusten noudattamiseen ja mahdollisuuden perustella niistä poikkeamista, teen myös kirjallisuuskatsauksen tuoreeseen corporate governancea koskevaan tutkimukseen tarjotakseni yritykselle tietoa, johon perustuen se voi pyrkiä kehittämään sille sopivia corporate governance -käytäntöjä. Tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena suomalaisesta suuresta listaamattomasta yrityksestä. Yrityksen vallitsevista corporate governance -käytännöistä hankitaan tietoa johtajien haastatteluilla, sekä yrityksen sisäisiä ja julkisia tiedotteita analysoimalla. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy case-yritykselle käyttökelpoinen ohjeistus, jonka avulla yrityksen corporate governance -käytännöt voidaan saattaa tasolle, jota suositukset akateemisen tutkimuksen tukemana pörssiyritykseltä edellyttävät. Tutkimuksessa havaittiin, että kohdeyrityksen corporate governance -käytännöt eivät monelta osin täytä listayhtiöille annettuja suosituksia. Kehitettäviä alueita suositusten täyttämiseksi ovat erityisesti yrityksen toiminnasta tiedottaminen, hallituksen toiminta, sekä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Suositusten täyttämisen lisäksi akateeminen tutkimus tarjoaa useita syitä kehittää corporate governance -käytäntöjä. Hyvien corporate governance -käytäntöjen on todettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen, rahoituksen saatavuuteen, sekä sijoittajien arvostukseen. fi
dc.format.extent 91
dc.language.iso fi en
dc.title Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Corporate governance
dc.subject.keyword comply or explain
dc.subject.keyword hallitus
dc.subject.keyword hallinnon järjestäminen
dc.subject.keyword yhtiökokous
dc.subject.keyword palkitseminen
dc.subject.keyword riskienhallinta
dc.subject.keyword sisäinen valvonta
dc.subject.keyword listaamaton yritys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083349
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon kasvu
dc.subject.helecon growth
dc.subject.helecon listautuminen
dc.subject.helecon listed companies
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon hallinto
dc.subject.helecon administration
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon riskienhallinta
dc.subject.helecon risk management
dc.subject.helecon valvonta
dc.subject.helecon control
dc.ethesisid 14314
dc.date.dateaccepted 2015-12-10
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account