Urheilukiinteistöjen uusiokäyttömahdollisuuksien arviointi: Tapaustutkimus jäähallin uusiokäytöstä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Posti, Jukka
dc.contributor.author Koskenkorva, Juho
dc.date.accessioned 2016-05-26T07:24:25Z
dc.date.available 2016-05-26T07:24:25Z
dc.date.issued 2016-05-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20537
dc.description.abstract Käyttötarkoituksen muutoshankkeilla on jatkettu perinteikkäiden ja historiallisesti arvokkaiden kiinteistöjen elinkaarta onnistuneesti erityisesti kaupunkiympäristössä. Käyttötarkoituksen muutoksella on onnistuneesti rakennettu esimerkiksi asunto- ja toimistotiloja vanhoihin teollisuusrakennuksiin ja näin elävöitetty vanhoja teollisuuskaupunginosia. Käyttötarkoituksen muutoshankkeita on kuitenkin vain harvoin toteutettu urheilukiinteistöihin. Yksilöllisten tilaratkaisujen vuoksi kiinteistöt soveltuvat lähtökohtaisesti huonosti käyttötarkoituksen muutoskohteeksi. Erityisesti suuri halliosa luo haasteita tilojen tehokkaalle hyödyntämiselle uudessa käyttötarkoituksessa. Suomessa urheilukiinteistöt ovat lähtökohtaisesti julkisten tahojen omistamia, joka tänä päivänä aiheuttaa haasteita erityisesti hankerahoituksen järjestämiselle. Suuri osa suomalaisista jääkiekon pääsarjatason kilpajäähalleista alkaa olemaan toiminnallisen käyttöikänsä päässä, ja se ajaa kiinteistön omistajia pohtimaan ratkaisuja kiinteistöjen tulevaisuudelle. Aiemmasta tutkimustavasta poiketen käyttötarkoituksen muutoshanketta on tutkittu tässä tutkimuksessa yksittäisen hankkeen kautta, arvioiden toteutettavuutta teknistaloudellisena kokonaisuutena. Tutkimuksen lopputuloksena määrittyivät hankkeen kannalta kriittiset tekijät, jolla urheilukiinteistön käyttötarkoituksen muutoshankkeen toteutettavuutta voidaan arvioida jatkossa jo hankkeen alkuvaiheessa. Vanhoja halleja voidaan esimerkiksi hyödyntää muussa urheilun- ja liikunnan harrastetason toiminnassa. Kaupallisen kannattavuuden ja rahoituksen järjestämiseksi yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa on hankkeissa lähes välttämätöntä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnalla pystytään rakentamaan sellainen kokonaisuus, joka palvelee molempia osapuolia. Kilpaurheilun kaupallistuminen luo uudistumispaineita nykyisille jäähalleille. Mikäli jäähallit eivät pysty vastaamaan vuokralaisten muuttuviin tarpeisiin, ajaa se väkisinkin omistajat pohtimaan kiinteistöjensä tulevaisuutta. Perinteisten, ja kulttuurihistorialliselta merkitykseltään arvokkaiden kiinteistöjen kohdalla uusiokäyttö nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. fi
dc.description.abstract The application of adaptive reuse has given a new life and purpose for many historically significant buildings especially in city areas. As an example, many old industrial areas have found new life after old industrial buildings have been turned into housing or offices. Adaptive reuse though has rarely been implemented to sports facilities. Traditionally sports facilities apply poorly for adaptive reuse due to their specific character and special spaces. Especially it is difficult to find efficient use for large hall spaces. Sports facilities in Finland are almost exclusively owned by the public sector which causes challenges for especially financing any refurbishment. A great deal of the league division ice hockey arenas in Finland are reaching the end of their functional age which forces owners to think of future use of the facilities. This study investigates both the technical and economical side of an adaptive reuse project, which hasn’t been investigated in previous research. The findings of this study define the critical factors in evaluating the plausibility of a sports facility adaptive reuse project at the early stages of the project. Old sports facilities can be for example turned in to other uses in the field of sports and sports related businesses. Co-operation between the private and public sector is nearly mandatory to assure the profitability and investment attraction of the project. With co-operation it is possible to construct a combination that serves both. The commercialization of sports causes development pressure for today’s ice hockey arenas. If the old arenas can’t match the evolving needs of the tenants, the owners are forced to think of new life for their soon-to-be not used facilities. In the case of traditional and historically significant buildings adaptive reuse becomes a real possibility. en
dc.format.extent 67+2
dc.language.iso fi en
dc.title Urheilukiinteistöjen uusiokäyttömahdollisuuksien arviointi: Tapaustutkimus jäähallin uusiokäytöstä fi
dc.title Evaluating adaptive reuse potential in sports facilities: A case study of Tampereen jäähalli en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword käyttötarkoituksen muutos fi
dc.subject.keyword urheilukiinteistö fi
dc.subject.keyword jäähalli fi
dc.subject.keyword korjausrakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262243
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account