SPR / Monikulttuurinen vapaaehtoistyö -kartoitus ja kehitys palvelumuotoilun keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puintila, Simo
dc.contributor.author Rustholkarhu, Ellinoora
dc.date.accessioned 2016-05-26T07:00:27Z
dc.date.available 2016-05-26T07:00:27Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20482
dc.description.abstract Opinnäytetyöni on palvelumuotoilun projekti Suomen Punaiselle Ristille monikulttuurisen vapaaehtoistyön kehittämiseksi. Työssäni tutkin syksyllä 2015 muodostettua Tulijan ystävänä ja tukena -lyhytkurssia ja siihen liittyviä haasteita, painopisteenä monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön hakeutuvan henkilön käyttäjäkokemus. Lähtökohtana työlle on tutkia lyhytkurssin sisältöjen ja vapaaehtoistyöhön hakeutuvien tarpeiden vastaavuutta. Työni keskittyy pelkästään monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön hakeutumisen ja kouluttautumisen prosessiin, ei itse vapaaehtoistyön tekemiseen. Projektin teoriapohjana toimivat palvelumuotoilun ja käyttäjätutkimuksen periaatteet. Opin-näytetyön produktio-osuus koostuu käyttäjätutkimuksesta, palvelumuotoilun keinoin toteutetusta analyysistä sekä yhteissuunnittelusta ja ideoinnista. Keskeisimpiä työssä käytettyjä metodeja ovat kyselytutkimus, palvelupolku sekä persoonien avulla toteutettu yhteissuunnittelu-työpaja. Käyttäjätutkimuksen tärkeimpänä löydöksenä oli havaita lyhytkurssin haasteiden liittyvän pääasiallisesti kurssia ennen ja jälkeen tapahtuviin prosessin vaiheisiin. Opinnäytetyöni loppu-tuloksena esittelen yhteissuunnittelun tuloksista johdetun uudistetun palvelukonseptin Tulijan ystävänä ja tukena -lyhytkurssin käyttäjäkokemukselle. Konsepti on koottu olemassa ole-van palvelun ja siihen tehtyjen yksittäisten parannusehdotusten yhteenlasketuksi summaksi. Työn loppuun on liitetty yhteistyökumppanilleni SPR:lle suunnattu opinnäytetyöstäni erillinen tiivistelmä palvelun ongelma- ja kehitysehdotuksista. fi
dc.format.extent 55+15
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title SPR / Monikulttuurinen vapaaehtoistyö -kartoitus ja kehitys palvelumuotoilun keinoin fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword SPR fi
dc.subject.keyword Suomen Punainen Risti fi
dc.subject.keyword vapaaehtoistyö fi
dc.subject.keyword yhteissuunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262188
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Puintila, Simo
dc.programme Teollinen muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account