FaceTime. Muototutkielma empatiasta.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puintila, Simo
dc.contributor.advisor Kosonen, Krista
dc.contributor.author Talja, Aliisa
dc.date.accessioned 2016-05-26T06:59:12Z
dc.date.available 2016-05-26T06:59:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20473
dc.description.abstract FaceTime. Muototutkielma empatiasta on taiteen kandidaatin opinnäytetyö, jossa käsitellään kahden ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa syntyvää empatiaa muotoilun ja kokemuksellisuuden näkökulmista. Työn kirjallisessa osiossa eritellään produktiivisen osan keskeisiä teemoja, kontekstia ja referenssejä sekä esitellään lopullinen teos sen syntyprosessin ja teoskuvauksen avulla. Työn alussa määritellään, mitä empatia on, miten se ilmenee ja miksi siitä pitäisi olla tietoisempi. Lähdeaineiston nojalla sen kokemiseen voi vaikuttaa kokemuksellisilla väliintuloilla, minkä vuoksi myös muotoilu toiminnan ja kokemusten synnyttäjä sopii empatiatietoisuuden lisäämisen välineeksi. Esimerkeiksi vaikuttamaan pyrkivästä muotoilusta otetaan kaksi produktion teeman ja sen käsittelyn kannalta aiheellista suuntausta; kriittinen muotoilu ja slow design. Neljännessä luvussa ihmisten kohtaamisen ja toiminnan synnyttämien kokemusten teemat liitetään taiteen kontekstiin esittelemällä kaksi aiheita käsitellyttä kuvataiteilijaa: Lygia Clark (1920-1988) ja Franz Erhard Walther (s. 1939). Heidän teostensa avulla osoitetaan käytettävän taiteen ja muotoilun yhtenevyyksiä ja pohditaan, millainen objekti vaikuttavan kohtaamisen synnyttävä teos voisi olla. Teorian rinnalla työssä kulkee produktiivisen osion käsitteellinen pohdinta. Kokeiluihin perustuvien havaintojen pohjalta vuorovaikutusobjektin tavoiteltaviksi ominaisuuksiksi määritellään kasvojen rajaaminen, ääniympäristön vaimentaminen, kokijoiden tuominen sopivalle etäisyydelle toisistaan sekä riittävä tilan tuntu. Viidennessä luvussa kuvaillaan edelliseen kehykseen pohjautuva fyysisen teoksen ideointi- ja tuotantoprosessi. Lopputuloksena on kahden ihmisen puettava intensiivisen kasvokkaisen kohtaamisen synnyttävä kokeellinen tuote, FaceTime. Se muodostuu kahdesta keskenään samanlaisesta hupusta, jotka magneeteilla yhdistyessään muodostavat suljetun tilan pukijoidensa välille. Teos on aineellinen ajattelun apuväline, joka pysäyttää pohtimaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitystä ja läsnäoloa. Sen käyttökokemus on parhaimmillaan pitkän ajan sisällä, jolloin voi turvallisesti uppoutua kohtaamisen tuottamaan jaettuun mielentilaan. fi
dc.format.extent 42
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title FaceTime. Muototutkielma empatiasta. fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword empatia fi
dc.subject.keyword kokemus fi
dc.subject.keyword kasvot fi
dc.subject.keyword vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword kriittinen muotoilu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262179
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Puintila, Simo
dc.programme Teollinen muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account