Learning Centre

Democratizing online political discussion: A practice-oriented exploration in service design

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Muurimäki, Mia
dc.contributor.author Santasalo, Juho
dc.date.accessioned 2016-05-26T06:58:48Z
dc.date.available 2016-05-26T06:58:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20470
dc.description.abstract This thesis applies human-centred design methods to explore solutions that could facilitate better political discussion online. Selected works relating to democratic theories, e-democracy, and collective intelligence are reviewed. To address the challenge, the author develops and argues for an ethnographic design research approach utilising practice theory. The approach uses benchmarking, interviews, and design co-creation to form an understanding of the design space and to inspire ideas. Several ideas are developed during the design work and their merits are evaluated. The design synthesis proposes a point of view and problem definition to which a final concept idea is presented as a solution. The outcome and methodology are evaluated critically and future research directions are suggested. The thesis contributes to the discourse of e-democracy. en
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö soveltaa ihmislähtöisiä muotoilumenetelmiä tutkiakseen ratkaisuja, jotka voisivat mahdollistaa parempaa poliittista keskustelua Internetissä. Työ sisältää valikoivan katsauksen demokratian teorioita, e-demokratian historiaa, sekä kollektiivisen älykkyyden käsitettä ja aiempia töitä. Tekijä esittelee etnografisen lähestymistapansa muotoiluun, joka hyödyntää käytäntöteoriaa näkökulmanaan. Lähestymistapa sisältää metodeina muun muassa vertailukehittämistä, haastatteluja, sekä osallistavan muotoilun menetelmiä muodostaakseen ymmärryksen mahdollisista ratkaisuista ja inspiroidakseen luovaa suunnittelua. Suunnittelun puitteissa kehitetään useampia ideoita, joiden potentiaalisia vaikutuksia ja ansioita myös arvioidaan. Synteesin puitteissa kehitetään näkökulma ja määritetään ongelma, johon esitetään lopullinen konsepti ratkaisuna. Lopputulosta ja menetelmiä arvioidaan kriittisesti ja tulevaisuuden jatkotutkimusaiheita esitetään. Opinnäytetyö liittyy e-demokratiaan.
dc.format.extent 86 + 18
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Democratizing online political discussion: A practice-oriented exploration in service design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword service design en
dc.subject.keyword e-democracy en
dc.subject.keyword politics en
dc.subject.keyword practices en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262176
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Rasmus
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse