Learning Centre

Dimensionality reduction methods for fMRI analysis and visualization

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Nybo, Kristian
dc.date.accessioned 2016-05-25T09:01:14Z
dc.date.available 2016-05-25T09:01:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20382
dc.description.abstract The need to model and understand high-dimensional, noisy data sets is common in many domains these day, among them neuroimaging and fMRI analysis. Dimensionality reduction and variable selection are two common strategies for dealing with high-dimensional data, either as a pre-processing step prior to further analysis, or as an analysis step itself. This thesis discusses both dimensionality reduction and variable selection, with a focus on fMRI analysis, visualization, and applications of visualization in fMRI analysis. Three new algorithms are introduced. The first algorithm uses a sparse Canonical Correlation Analysis model and a high-dimensional stimulus representation to find relevant voxels (variables) in fMRI experiments with complex natural stimuli. Experiments on a data set involving music show that the algorithm successfully retrieves voxels relevant to the experimental condition. The second algorithm, NeRV, is a dimensionality reduction method for visualization high-dimensional data using scatterplots. A simple abstract model of the way a human studies a scatterplot is formulated, and NeRV is derived as an algorithm for producing optimal visualizations in terms of this model. Experiments show that NeRV is superior to conventional dimensionality reduction methods in terms of this model. NeRV is also used to perform a novel form of exploratory data analysis on the fMRI voxels selected by the first algorithm; the analysis simultaneously demonstrates the usefulness of NeRV in practice and offers further insights into the performance of the voxel selection algorithm. The third algorithm, LDA-NeRV, combines a Bayesian latent-variable model for graphs with NeRV to produce one of the first principled graph drawing methods. Experiments show that LDA-NeRV is capable of visualizing structure that conventional graph drawing methods fail to reveal. en
dc.description.abstract Monilla aloilla esiintyy tarve korkeaulotteisen, kohinaisen datan analysoimiseen. Algorithminen dimensionpudotus tai muuttujanvalinta ovat usein sovellettavia lähestymistapoja, joko muuta analyysiä edeltävänä esikäsittelynä tai itsenäisenä analyysinä. Tässä työssä käsitellään sekä dimensionpudotusta että muuttujanvalintaa, keskittyen erityisesti fMRI-dataaan ja visualisointiin. Työssä esitellään kolme uutta algoritmia. Ensimmäinen algoritmi käyttää harvaa kanonista korrelaaioanalyysi-mallia (CCA) ja koeärsykkeen korkeaulotteista piirre-esitystä olennaisten vokseleiden (muuttujien) valitsemiseen fMRI-kokeissa, joissa koehenkilöt altistetaan monimutkaiselle luonnolliselle ärsykkeelle, kuten esimerkiksi musiikille. Kokeet musiikkia ärsykkeenä käyttävän fMRI-kokeen kanssa osoittavat algoritmin löytävän tärkeitä vokseleita. Toinen algoritmi, NeRV, on dimensionpudotusmenetelmä korkeaulotteisen datan visualisoimiseen hajontakuvion avulla. NeRV pohjautuu yksinkertaiseen abstraktiin malliin ihmisen tavalle tulkita hajontakuviota. Kokeet osoittavat NeRVin olevan perinteisiä menetelmiä parempi tämän visualisointimallin mielessä. Lisäksi NeRViä sovelletaan ensimmäisen algoritmin valitsemien fMRI-vokseleiden visuaaliseen analyysiin; analyysi sekä osoittaa NeRVin hyödyllisyyden käytännössä että tarjoaa uusia näkökulmia vokselinvalintatulosten ymmärtämiseen. Kolmas algoritmi, LDA-NeRV, on NeRViä ja bayesiläistä latenttimuuttujamallia soveltava visualisointimenetelmä graafeille. Kokeet osoittavat LDA-NeRVin kykenevän visualisoimaan rakennetta, jota perinteiset visualisointimenetelmät eivät tuo esiin. fi
dc.format.extent 51 + app. 55
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.haspart [Publication 1]: Kristian Nybo, John Shawe-Taylor, Samuel Kaski, Janaina Mourau-Miranda. Data-driven Selection of Relevant fMRI Voxels using Sparse CCA and Stability Selection. Proceedings of the 3rd NIPS Workshop on Machine Learning and Interpretation in Neuroimaging 2013. Springer
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jarkko Venna, Jaakko Peltonen, Kristian Nybo, Helena Aidos, Samuel Kaski. Information Retrieval Perspective to Nonlinear Dimensionality Reduction for Data Visualization. Journal of Machine Learning Research, 11:451-490, 2010
dc.relation.haspart [Publication 3]: Juuso Parkkinen, Kristian Nybo, Jaakko Peltonen, and Samuel Kaski. Graph visualization with latent variable models. In Proceedings of MLG-2010, the Eighth Workshop on Mining and Learning with Graphs, 94-101, New York, NY, USA, 2010. ACM. DOI: 10.1145/1830252.1830265
dc.subject.other Computer science en
dc.title Dimensionality reduction methods for fMRI analysis and visualization en
dc.title Dimensionpudotusmenetelmiä fMRI-analyysissä ja visualisoinnissa fi
dc.type G3 Lisensiaatintutkimus fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Computer Science en
dc.subject.keyword functional MRI en
dc.subject.keyword dimensionality reduction en
dc.subject.keyword variable selection en
dc.subject.keyword visualization en
dc.subject.keyword graph drawing en
dc.subject.keyword funktionaalinen MRI fi
dc.subject.keyword dimensionpudotus fi
dc.subject.keyword muuttujanvalinta fi
dc.subject.keyword visualisointi fi
dc.subject.keyword graafien piirtäminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605252044
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Kaski, Samuel, Prof., Aalto University, Department of Information and Computer Science, Finland
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 53598


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics