Differences Between Observations and Interviews in Creating Use Cases for Usability Inspection

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laakso, Karri-Pekka
dc.contributor.author Saarikangas, Tommi
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:46:28Z
dc.date.available 2016-05-12T10:46:28Z
dc.date.issued 2016-05-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20359
dc.description.abstract Usability testing is a tool for validating that the designed user interfaces reach their goals. The testing can be done in many ways, either in cooperation with actual users, or by reviewing the designs by usability experts. Often the testing is based on user scenarios or use cases that present the reasons for using the user interface. The use cases can be made up, based on knowledge of the users, but often a better way is to research the actual users. This study compares two methods, interview and observation, for gathering use cases to test the use of an insurance guidance web service. Instead of directly observing and interviewing the end users, the research was done in a phone customer service. First the phone calls between the customers and the claim handlers were observed. Then the claim handlers were also interviewed for additional use cases. The gathered use cases were then used to test the guidance web service with a simulative expert review method, where the use of the service was simulated, based on the gathered use cases. It turned out that there were clear differences between the compared methods. The observations provided more detailed use cases, which lead to finding more severe problems from the service, compared to the interviews. On the other hand the interviews enabled to target the research to areas that were hard to cover with the observations. The use cases from the interviews also provided more findings related to structuring the content and the layout of the service. This research suggests that using a combination of both observations and interviews has many benefits, as the methods complement each other well. en
dc.description.abstract Käytettävyystestauksella voidaan validoida suunnitellun käyttöliittymän tavoitteiden täyttyminen. Testejä voi tehdä monella eri tavalla, joko yhteistyössä käyttäjien kanssa, tai asiantuntija-arvioina. Usein testaus perustuu käyttötapauksiin, jotka tiivistävät käyttöliittymän käytön tavoitteet. Suunnittelijat voivat keksiä käyttötapaukset itse, jos heillä on riittävästi tietoa käyttöliittymän käytöstä. Usein on kuitenkin parempi kerätä käyttötapaukset tutkimalla oikeita käyttäjiä. Tässä työssä vertaillaan haastattelua ja havainnointia käyttötapausten keräämismenetelminä. Haastattelut ja havainnoinnit tehtiin erään vakuutusyhtiön puhelinpalvelussa kuunnellen puheluita sekä haastatellen korvauskäsittelijöitä. Kerätyillä käyttötapauksilla testattiin vakuutusyhtiön ohjesivuston käytettävyyttä käyttäen simuloivaa asiantuntija-arviointimenetelmää. Haastatteluiden ja havainnointien välillä havaittiin selkeitä eroja. Havainnoinnit tuottivat yksityiskohtaisempia käyttötapauksia, joiden avulla löydettiin vakavampia käytettävyysongelmia. Toisaalta haastattelut mahdollistivat tutkimuksen kohdentamisen niihin alueisiin, joista oli vaikea saada käyttötapauksia havainnointien avulla. Haastatteluista kerätyt käyttötapaukset tuottivat enemmän sivuston sisällön jäsentämiseen liittyviä huomioita. Tutkimuksen perusteella haastatteluiden ja havainnointien yhdistäminen on järkevää, sillä ne täydensivät toisiaan hyvin. fi
dc.format.extent 58 + 14
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Differences Between Observations and Interviews in Creating Use Cases for Usability Inspection en
dc.title Haastatteluiden ja havainnointien väliset erot käyttötapausten keräämisessä käytettävyystarkastelua varten fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword interview en
dc.subject.keyword observation en
dc.subject.keyword UEM en
dc.subject.keyword comparison en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605122033
dc.programme.major Media fi
dc.programme.mcode IL3009 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Takala, Tapio
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account