Suomi, tiedon turvasatama?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Byström, Nomi
dc.contributor.author Kitinprami, Irina
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:46:04Z
dc.date.available 2016-05-12T10:46:04Z
dc.date.issued 2016-05-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20356
dc.description.abstract Tutkimuksen aiheena on pohtia, voiko Suomesta tulla tiedon turvasatama eli millainen sijoittumisvaltio Suomi on verkkotietopalveluja tarjoaville yrityksille. Tutkimuskohteena on tietosuojaan ja tietoturvaan vaikuttava lainsäädäntö verkkotietopalveluja tarjoavien yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten erityisesti vireillä olevat lainsäädäntöuudistukset: tietosuoja-asetus, NIS-direktiivi sekä kansallinen verkkotiedustelulainsäädäntö mahdollisesti vaikuttavat verkkotietopalveluyritysten sijoittumispäätöksiin. Yksityisyydensuoja, turvallisuus ja toisaalta liiketoimintaan liittyvät kaupalliset tavoitteet ovat kaikki lainsäädäntöä ohjaavia tekijöitä, jotka usein ovat keskenään ristiriitaisia. Tutkimuksessa keskeistä on tarkastella, miten nämä päällekkäiset ja jopa eri suuntiin vievät intressit ovat sovitettavissa siten, että Suomi on houkutteleva sijoittautumismaan verkkotietopalveluyrityksille. Tutkimustuloksena todetaan, että Suomella on sinänsä hyvät mahdollisuudet tulla tiedon turvasatamaksi, mutta se edellyttää, että löydetään tasapaino kaikkien näiden kriteerien välille ja lainsäädännössä johdonmukaisesti pyritään tähän tavoitteeseen. Verkkotietopalveluyritysten kannalta on tärkeää, että sääntelyssä toteutuvat kustannustehokkuus, sääntelyn ennakoitavuus ja asiakkaiden luottamuksen turvaaminen siihen, että heidän tietojansa käsitellään turvallisesti ja tietosuoja säilyttäen. fi
dc.description.abstract The purpose of this research is to evaluate if Finland could become a safe harbor of data i.e. which kind of place Finland is to companies operating in the area of information transfer and cloud services. The focus of the research is in the privacy and data protection legislation from the perspective of those companies that provide services related to network data storing and transferring. In addition to the effective legislation there is three ongoing regulation initiatives: reform of data protection regulation, NIS directive and new Finnish data surveillance legislation initiative. The research aims to find out, how those pending regulation reforms will possibly affect to data network service companies’ willingness to establish business in Finland. Privacy, security and on the other hand business related commercial aims are all such often conflicting factors that have an influence to new legislation. In this research it is essential to evaluate, how these overlapping and sometimes even contradictory interests can be combined so that Finland will be an attractive place to start business for companies providing network data services. The result of this research is that Finland has good possibilities to become a safe harbor of data, but it is possible only if it can be found a balance between privacy, security and commercial interests. From legislative viewpoint it also important that new legal reformation acts are consistent with this aim. For network data companies it is essential that legislation is cost-effective, foreseeable and will strengthen customers trust that processing of their data is secure and protects privacy. en
dc.format.extent 77
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suomi, tiedon turvasatama? fi
dc.title Finland, Safe Harbor of Data? en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietosuoja fi
dc.subject.keyword tietoturva fi
dc.subject.keyword pilvipalvelu fi
dc.subject.keyword yksityisyys fi
dc.subject.keyword tietosuojasääntely fi
dc.subject.keyword kyberturvallisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605122030
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account