Connecting Marine Uninterruptible Power Systems to Internet of Things

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtinen, Ville
dc.contributor.author Sorva, Esko
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:45:09Z
dc.date.available 2016-05-12T10:45:09Z
dc.date.issued 2016-05-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20348
dc.description.abstract Internet of Things (IoT) refers to a state of development where the Internet expands to cover physical things and objects in similar manner like it currently connects people using computers and mobile devices. It is predicted, that these new types of Internet users will exceed the number of human users and become the largest group of Internet users and content creators. The anticipated economy boosting impact of IoT is predicted to be comparable to those of the preceding industrialization and IT revolution. This work maps the IoT concepts and explores the possibilities brought upon by IoT from the perspective of a company manufacturing marine Uninterruptable Power Systems (UPS). It is shown that for an individual company the IoT brings new business opportunities in the form of revolution or evolution of existing business. Moreover, a prototype of an evolutionary design for UPS is developed in this work, demonstrating the possibilities of IoT connectivity. Methodologically the work is divided into two parts. In the first part the origins and current state of the IoT paradigm as well as the economic prospects are examined in the literature review. The work provides a systematic view to variable terminology around IoT and shows the conceptual differences between varying approaches. The second part of the work concentrates in rigorous requirement derivation and systems engineering of the connected UPS device. The feasibility of the IoT technology for UPS is proven by presenting a prototype connectivity solution. Augmenting the UPS capabilities with IoT technology lays the ground work for pursuing predictive maintenance functionality in marine UPS. Based on the findings the IoT market seems to offer the economic incentive for pursuing IoT functionality in the UPS. Also the technology is mature enough for connecting the UPS to the IoT. en
dc.description.abstract Internet of Things (IoT), suomeksi esineiden ja asioiden internet, viittaa ilmiöön, jossa nykyinen Internet laajenee yhdistämään tietokoneita ja mobiililaitteita käyttävien ihmisten lisäksi itsenäisiä, fyysisiä esineitä ja asioita. Seurauksena verkottuneiden laitteiden odotetaan syrjäyttävän ihmiset suurimpana Internetin käyttäjäryhmänä ja sisällöntuottajina. Ilmiön odotettu taloudellinen merkitys on verrattavissa teollistumisen ja IT-valankumouksen kaltaisiin tuottavuushyppyihin ja niiden mukanaan tuomaan talouskasvuun. Tämä työ käsittelee IoT-konseptia ja sen tuomia mahdollisuuksia keskeytymättömiä virransyöttöjärjestelmiä (UPS) toimittavan yrityksen näkökulmasta. Yksittäisen yrityksen kannalta IoT avaa uusia mahdollisuuksia joko täysin uutena liiketoimintana tai nykyisen liiketoiminnan kehittymisenä. Tässä työssä esitellään myös IoT yhteyden mahdollistava laajennus UPS-laitteeseen sekä sen suunnitteluprosessi. Metodologisesti työ jakautuu kahteen osaan. Toisaalta IoT-ilmiön taustoja, nykytilaa ja aiheeseen liittyvää terminologiaa sekä IoT:n tuomia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia selvitetään aihetta kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa. Kartoituksessa luodaan systemaattinen yleiskatsaus IoT ilmiöön liittyvään monimuotoiseen terminologiaan ja käsitteistöön. Työn jälkimmäinen osa osoittaa systeemisuunnittelua hyödyntäen IoT-teknologian soveltuvuuden UPS-laitteille käytännön prototyypin rakentamisen kautta. UPS-laitteen toiminnallisuuksien laajentaminen IoT-teknologiaa käyttäen luo pohjan ennakoivan huollon kehittämiselle laitteisiin. Työssä tehdyn selvityksen perusteella IoT-markkinan voidaan nähdä luovan riittävät taloudelliset kannustimet IoT:n hyödyntämiselle liiketoiminnassa. Myös teknologia UPS-laitteiden IoT-liitännälle on kypsää. Siten IoT-toiminnallisuuksien sisällyttäminen laiva UPS -laitteistoihin voidaan todeta olevan teknistaloudellisesti mielenkiintoinen kehityssuunta. fi
dc.format.extent 72+8
dc.language.iso en en
dc.title Connecting Marine Uninterruptible Power Systems to Internet of Things en
dc.title Laivan keskeytymättömän virransyötön liittäminen esineiden ja asioiden internetiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword IoT en
dc.subject.keyword UPS en
dc.subject.keyword industrial internet en
dc.subject.keyword systems engineering en
dc.subject.keyword big data en
dc.subject.keyword marine grid en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605122022
dc.programme.major Avaruustekniikka ja -tiede fi
dc.programme.mcode ETA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Praks, Jaan
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account