Hammasröntgenlaitetuoteperheen vikadiagnostiikan parantaminen ohjelmistopohjaisilla menetelmillä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kytönen, Aapo
dc.contributor.author Pussinen, Jerry
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:40:03Z
dc.date.available 2016-05-12T10:40:03Z
dc.date.issued 2016-05-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20331
dc.description.abstract Diplomityön tavoitteena oli parantaa Planmeca Oy:n kehittämän ja valmistaman hammasröntgenlaitetuoteperheen (ProMax) vikadiagnostiikkaominaisuuksia ohjelmistopohjaisia menetelmiä hyödyntämällä. Diplomityössä tehtiin taustatutkimus, jossa kartoitettiin lähtötilanteen vikadiagnostiikan ongelmakohdat. Taustatutkimuksen perusteella asetettiin osatavoitteet diplomityön kohdejärjestelmän vikadiagnostiikan parantamiseksi. Vikadiagnostiikan parantaminen aloitettiin tarkastelemalla tutkimustietoa sulautettujen järjestelmien ohjelmistopohjaisiin itsediagnostiikkamenetelmiin liittyen. Lisäksi diplomityössä tarkasteltiin lokikäytäntöjä, jotka helpottavat ihmisen tekemää vikadiagnostiikkaa. Teoreettisia menetelmiä sovellettiin taustatutkimuksen perusteella määritettyjen kohdejärjestelmän ongelma-alueiden vikadiagnostiikan parantamisessa. Diplomityön käytännön toteutus suoritettiin ohjelmistokehitysprojektina, joka oli osa kohdejärjestelmän jatkuvaa tuotekehitystä. Diplomityön tuloksena kohdejärjestelmän vikadiagnostiikkaa parannettiin moottoreiden, asentoantureiden sekä lokikäytäntöjen osalta. Lisäksi diplomityössä kehitettiin vikadiagnostiikkavalikko kohdejärjestelmän käyttöliittymään. Vikadiagnostiikkavalikon avulla kohdejärjestelmän sisältämiä laitteistomoduuleja on mahdollista yksikkötestata läpi tuotteen elinkaaren ilman tarvetta ulkoiselle testauslaitteistolle. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to improve fault diagnostic capabilities of a dental x-ray product family (ProMax) with software-based methods. The product family is developed and manufactured by Planmeca Oy. A background research was carried out in order to identify the problematic areas in the fault diagnostics of the target system. Based on the background research, specific objectives were set for improving the fault diagnostics of the target system. The theoretical sections of the thesis explored a set of methods for developing software-based self-diagnostics features for embedded systems. Furthermore, the thesis presented aspects of utilizing log files as a support function for manmade fault diagnosis. Theoretical perspectives were then applied in improving the fault diagnostic capabilities of the target system. The practical implementation of the thesis was carried out as a software development project which was part of continuous product development of the target system. As a result of the thesis, fault diagnostic capabilities of the target system were improved in the following areas: motors, position sensors, and logging related practices. In addition, a fault diagnostics menu was developed to the graphical user interface of the target system. The fault diagnostics menu provides functionalities for unit testing the hardware modules of the system throughout its life cycle without requiring external testing equipment. en
dc.format.extent 97+6
dc.language.iso fi en
dc.title Hammasröntgenlaitetuoteperheen vikadiagnostiikan parantaminen ohjelmistopohjaisilla menetelmillä fi
dc.title Improving Fault Diagnostics of a Dental X-Ray Product Family with Software-Based Methods en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vikadiagnostiikka fi
dc.subject.keyword ohjelmistopohjaiset menetelmät fi
dc.subject.keyword hammasröntgenlaite fi
dc.subject.keyword sulautettu järjestelmä fi
dc.subject.keyword tuoteperhe fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605122005
dc.programme.major Älykkäät tuotteet fi
dc.programme.mcode ETA3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyrki, Ville
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account