OPC UA Address Space Transformations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seilonen, Ilkka
dc.contributor.author Tuovinen, Tomi
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:39:07Z
dc.date.available 2016-05-12T10:39:07Z
dc.date.issued 2016-05-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20324
dc.description.abstract OPC UA has begun to take over its predecessor's place in the development of machine-to-machine communications and data transfer. OPC as a technology is one of the more popular choises when it comes to communications with field devices, regardless of the developer of the device itself. To further improve the features available to OPC UA developers, the spread and usage of the technology can be improved even further. One such feature that could be seen as potentially powerful in utilizing the core features and design ideas of OPC UA is address space transformation. By designing a model transformation language for OPC UA address spaces, the technology will be given another advantage compared to OPC classic. The transformation language would allow OPC UA to utilize its server-oriented architecture by enabling more simplified server aggregation, and customization of the displayed address space on the aggregating server's side. Since there has not been much public research in such transformation languages for OPC UA address spaces, the first step taken in this thesis is to discover the requirements for such a language based on other modeling technologies and the transformations used in those. The second step is to apply that knowledge to design a functional rule language and a transformation engine to perform the necessary transformations. The designed rule language and transformation engine are capable of performing the transformation required by the test cases described in this thesis. From the results of those cases, the language shows that it has the necessary features to perform at least the most common types of transformations. Further development is required for more advanced transformations and uncommon scenarios that did not appear in the test cases. The information gathered in both the requirements and the design parts of this work will regardless be useful in the future development of a transformation process for OPC UA address spaces. en
dc.description.abstract OPC UA on alkanut ottaa edeltäjänsä paikkaa laitteiden välisessä kommunikoinnissa ja datansiirrossa. OPC on ollut suosituimpien teknologioiden kärkisijoilla jo pitkään, kun on ollut tarpeen yhdistää eri valmistajien kenttälaitteita samaan verkkoon tiedonjakoa varten. OPC UA:n leviämistä laajempaan käyttöön voidaan parantaa lisäämällä mahdollisten ominaisuuksien määrää entisestään. Yksi mahdollinen ominaisuus, joka pystyy hyödyntämään OPC UA:n perusominaisuuksia tehokkaasti, onnimiavaruuksien muunnokset. Suunnittelemalla address spacejen muunnoksia varten kielen, OPC UA saa uuden edun klassiseen OPC:hen verrattuna. Muunnoskieli yhdistettynä OPC UA:n palvelinarkkitehtuuriin mahdollistaisi yksinkertaisen aggregoinnin, jolla ulospäin näkyvien nimiavaruuksien ulkoasua voitaisiin muokata tehokkaasti. Koska tähän aiheeseen liittyen ei ole tehty paljoa julkista tutkimusta, täytyy työssä ensin selvittää, mitkä ovat tällaisen muunnoskielen vaatimukset käyttäen hyödyksi vastaavanlaisia teknologioita ja muunnoskieliä, joita on käytetty muissa yhteyksissä. Tätä tietoa hyödyntäen voidaan suunnitella ja toteuttaa sääntökieli ja kieltä lukeva työkalu, jolla halutut muunnokset voidaan suorittaa. Suunniteltu sääntökieli ja työkalu onnistuivat muuntamaan halutut nimiavaruudet, jotka oli määritelty tässä työssä esitellyissä testitapauksissa. Testien lopputuloksista voidaan päätellä, että suunniteltu kieli sisältää tarpeeksi ominaisuuksia, jotta se pystyy toteuttamaan kaikki perustapaukset muunnoksissa. Lisätutkimus on kuitenkin tarpeen, jotta kehittyneemmät tapaukset ja erikoistilanteet saadaan käsiteltyä oikein tilanteissa, joita ei pystytty kattamaan testitilanteilla. Kielen vaatimusten määrittely ja suunnittelu kuitenkin antavat tarpeeksi tietoa tällaisten sääntökielien toteuttamisesta, jotta tarpeellista jatkokehitystä voidaan alkaa toteuttaa. fi
dc.format.extent 43+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title OPC UA Address Space Transformations en
dc.title OPC UA:n nimiavaruuksien muunnokset fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword OPC UA en
dc.subject.keyword address space en
dc.subject.keyword transformation en
dc.subject.keyword aggregation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605121998
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse