Integraatioratkaisu joukkoviestintäverkkojen esittämiseen paikkatietojärjestelmässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Isotalo, Heikki
dc.contributor.author Suni, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:38:01Z
dc.date.available 2016-05-12T10:38:01Z
dc.date.issued 2016-05-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20315
dc.description.abstract Paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien käyttö on laajentunut ammattilaiskäytöstä osaksi joka paikan tietotekniikkaa. Paikkatiedon yleistymistä ovat vauhdittaneet Open Geospatial Consortiumin määrittelemät avoimet standardit paikkatiedon tallentamisessa ja jakamisessa. Toisaalta internet-sovelluksista on tullut yhä enemmän hajautettuja järjestelmiä, jotka hyödyntävät monimuotoisia tietolähteitä ja palveluita. Internet-sovellusten hajautettavuutta on edistänyt World Wide Web Consortium erilaisilla XML- ja Web Service -standardeillaan. Tässä työssä tehdään tietoliikenneyritys Digita Oy:lle paikkatietojärjestelmän vaatimusmäärittely. Sen pohjalta suunnitellaan sitä tukeva ohjelmistoarkkitehtuuri ja toteutetaan taustajärjestelmäratkaisu, joka hyödyntää tietolähteinä yrityksen olemassa olevia ohjelmointirajapintoja, tietojärjestelmiä ja aineistoja mahdollisimman tehokkaasti. Työn tuloksena määriteltiin televisio- ja radiopalveluiden kuluttajille sovellus, joka visualisoi palveluiden saatavuuden karttaesityksenä sekä tiedottaa häiriö- ja huoltotilanteesta alueellisesti ja reaaliaikaisesti. Toteutettu taustajärjestelmäratkaisu rakennettiin palvelukeskeisen arkkitehtuurimallin mukaisesti. Arkkitehtuurin ytimenä toimii palveluväyläsovellus, joka hyödyntää tässä työssä toteutettuja rajapintapalveluita sekä reitittää ja muuntaa tietoa kohdejärjestelmään soveltuvaksi. Ratkaisu vastasi erinomaisesti kaikkiin sille asetettuihin vaatimuksiin. Taustajärjestelmän julkiset rajapinnat suunniteltiin uudelleenkäytettäviksi myös mahdollisissa tulevissa sovelluksissa, mutta taustajärjestelmäratkaisun suorituskyvyn ja tiedon reaaliaikaisuuden kanssa voi tulla eteen haasteita. REST-arkkitehtuurin hyödyntäminen ja koordinaattimuunnosten määrän pienentäminen voisivat vaikuttaa suorituskykyhaasteisiin edullisesti. fi
dc.description.abstract The use of geospatial data and geographic information systems has been extended from professional use to the part of ubiquitous computing. Open Geospatial Consortium has defined several open standards for storing and sharing geospatial data, which has promoted the development and utilization of geographic data and systems. At the same time, internet applications are becoming distributed systems that exploit diverse data sources and services. Different XML and Web Service standards defined by World Wide Web Consortium have advanced the development of distributed systems. In this master's thesis a requirement specification is performed for a geographic information system of telecommunication company Digita Oy. Based on requirement specification, supporting software architecture is designed and backend system is implemented. This system utilizes Digita's existing application programming interfaces, information systems and data as a data source. The result of this study was the requirement specification for an application that is directed to consumers of television and radio services. The application visualizes availability of the services as well as outages and maintenances in the network geographically in real time. Designed architecture of the backend system was based on the model of service-oriented architecture. A core of the architecture is service bus application, which uses the services implemented in this study, route messages and transform data to a schema of a target system. The solution fulfilled the requirements that were set very well. Interface of the backend system was planned for reusing for future applications, but there might be some challenges in performance and real time data. REST architecture and minimizing the number of coordinate transforms could reduce the probability of performance issues. en
dc.format.extent 89 + 14
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Integraatioratkaisu joukkoviestintäverkkojen esittämiseen paikkatietojärjestelmässä fi
dc.title Integration solution for visualizing mass communications networks on geographic information system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword palvelukeskeinen arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword paikkatietojärjestelmä fi
dc.subject.keyword integraatiot fi
dc.subject.keyword palveluväylä fi
dc.subject.keyword väliohjelmisto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605121989
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account