Erikoissairaanhoitoa käyttäneet tyypin 2 diabetesta sairastavat potilaat Salossa – Palveluiden käytön ja hoitotasapainon tarkastelu vuosina 2009–2013

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ikonen, Tuija
dc.contributor.advisor Torkki, Paulus
dc.contributor.author Isotalo, Katri
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:37:05Z
dc.date.available 2016-05-12T10:37:05Z
dc.date.issued 2016-05-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20308
dc.description.abstract Työssä tutkittiin tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden perusterveydenhuollon (pth) ja erikoissairaanhoidon (esh) käyttöä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvan Salon kaupungin potilailla vuosina 2009–2013. Työssä tarkasteltiin potilaiden suoritemääriä, erikoissairaanhoidon kustannuksia ja potilaiden hoitotasapainoa. Aineisto koostui potilaista, joilla on tyypin 2 diabetekseen viittaava ICD-10-luokituksen mukainen, E11-alkuinen diagnoosimerkintä tarkastelujaksolla tai ennen sitä ja ovat käyttäneet esh:n palveluita tarkastelujakson aikana. Suoritetiedot kerättiin potilastietojärjestelmistä ja laboratoriotulokset Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen kliinisestä tietopalvelusta. Potilaita oli yhteensä 2075, joista 2055:lle löydettiin ainakin yksi laboratoriovastaus. Esh-suoritteiden kokonaiskustannuksiksi todettiin tässä aineistossa vuosina 2009–2013 31,0 miljoonaa ja E11-diagnoosikoodilla merkittyjen suoritteiden kustannuksiksi 10,1 miljoonaa euroa. Syvällisemmin tarkasteltiin potilasryhmää, jonka ensimmäinen esh:n diabetesmerkintä esiintyi aineistossa vuonna 2011. Heidän hoitotasapainoaan tarkasteltiin ennen ja jälkeen indeksihoitojakson ja suoritteita myös indeksihoitojakson aikana. Tarkastelussa havaittiin mm., että osalle hoitotavoitteet täyttävistä potilaista tehtiin laboratoriotutkimuksia (kolesteroli, triglyseridit ja kreatiniini) useammin kuin hoitosuositusten perusteella olisi tarpeen. Työssä myös havaittiin tiedon kirjaamisen laadun vaikuttavan huomattavasti kirjatun tiedon myöhempään käytettävyyteen. Pth:n kirjaamisohjeiden ja käytäntöjen tarkentaminen diabeteksen osalta olisi kannattavaa, mikäli automatisoitua seurantaa halutaan käyttää jatkossa. fi
dc.description.abstract This master’s thesis deals with type 2 diabetes care in the city of Salo which belongs to the Hospital District of Southwest Finland. This work investigates how outputs are registered, how much patients use primary and special health care, costs of specialty health care, and patients’ therapeutic status in 2009-2013. The data consisted of patients who have a type 2 diabetes diagnosis (ICD-10 classification: E11) marked before or during the inspection period and who have used special health care during 2009-2013. Patient data was gathered from patient information systems and laboratory data was acquired from the Centre for Clinical Informatics in the Turku University Hospital. The patient data contained information of 2075 patients and laboratory data was found for 2055 of them. The total costs of specialty health care were found to be 31.0 million euros and the costs of special health care treating patients with a type 2 diabetes related diagnosis code were 10.1 million euros in 2009-2013. The patients whose first record of the diagnosis code E11 in specialty health care (index treatment period) was in 2011 were investigated more thoroughly. Their outputs and therapeutic equilibrium were analyzed before and after the index treatment period. It was found that some of the patients who had good therapeutic equilibrium had more laboratory tests (cholesterol, triglycerides and creatinine) done than the national current care guidelines recommend. The analysis demonstrated that the quality of documentation affects the later usability of the patient data. It is suggested that primary care should revise its recording practices if automated and continuous evaluation is planned. en
dc.format.extent 80 + 17
dc.language.iso fi en
dc.title Erikoissairaanhoitoa käyttäneet tyypin 2 diabetesta sairastavat potilaat Salossa – Palveluiden käytön ja hoitotasapainon tarkastelu vuosina 2009–2013 fi
dc.title Therapeutic Status of Type 2 Diabetes and Usage of Medical Services - A Study on the City of Salo’s Patients Treated in Specialized Health Care in 2009-2013 en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tyypin 2 diabetes fi
dc.subject.keyword hoitoketju fi
dc.subject.keyword hoitotasapaino fi
dc.subject.keyword terveydenhuollon kustannukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605121982
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account