Kansainvälisten konsernien sisäisen hybridirahoituksen verotus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pitkänen, Sami
dc.date.accessioned 2012-01-10T13:07:35Z
dc.date.available 2012-01-10T13:07:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2025
dc.description.abstract KANSAINVÄLISTEN KONSERNIEN SISÄISEN HYBRIDIRAHOITUKSEN VEROTUS TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on taloudellisiin ominaisuuksiin nojautuen määritellä kattavasti hybridi-instrumenttien käsite. Tätä määritelmää käyttäen tarkoituksena on selvittää, miten hybridi-instrumentteja tällä hetkellä luokitellaan verotusta varten Suomessa ja maailmalla sekä minkälaisia ongelmia instrumenttien taloudellinen luonne synnyttää verotuksessa. Hybridirahoitukseen liittyvä problematiikka linkitetään konsernirahoituksen siirtohinnoitteluun sekä alikapitalisointiin liittyviin kysymyksiin. Läpi tutkielman nostetaan esiin minkälaisia ongelmia nykyinen oikeustila sisältää konserniverotuksen näkökulmasta sekä suhteessa instrumenttien taloudelliseen luonteeseen että riippumattomien yritysten välillä tapahtuvaan rahoitukseen. Tutkimuksen tavoitteena on myös pyrkimys löytää konkreettisia esimerkkejä, jotka valottavat konsernin sisäisen hybridirahoituksen todellista käyttöä Suomessa. Edellä mainitun pohjalta esitetään aiheeseen liittyviä verotuksen kehittämistarpeita. LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu oikeuskirjallisuudesta, soveltuvasta Suomen ja EU:n verolainsäädännöstä, ulkomaalaisista verolainsäädännöistä tehdyistä poiminnoista, OECD:n siirtohinnoitteluohjeesta ja malliverosopimuksesta sekä aiheeseen liittyvistä Korkeimman hallinto-oikeuden ja EU-tuomioistuimen oikeustapauksista. Tutkimusta varten on lisäksi haastateltu Konserniverokeskuksen ja Valtiovarainministeriön edustajaa. Tutkimuksessa esiteltyjen esimerkkiyritysten tiedot pohjautuvat niiden vuoden 2009 tilinpäätöksiin. TULOKSET Suomi on verotuskäytännössään seurannut sitkeästi linjaa, jossa hybridi-instrumentteja verotetaan ainoastaan perustuen niille annettuun muotoon. Erityisesti juuri tämä Suomen omaksuma monista muista valtioista poikkeava linja mahdollistaa hybridien hyödyntämisen verosuunnittelun välineenä niin, että niille maksetut korot voidaan vähentää Suomen verotuksessa, mutta toisessa valtiossa sijaitsevan yhtiön verotuksessa korkomaksut luokitellaankin verovapaiksi suorasijoitusosingoiksi tai ne ovat muuten edullisen verotuksen piirissä. Ongelmaa ei ole selvitetty tarpeeksi ja sen todellisen laajuuden ymmärtämiseen tarvitaan tasepohjaisten tunnuslukujen tarkastelun lisäksi mm. tuloslaskelman ja taseen eriä vertailevaa tutkimusta. Esimerkkiyritysten tilinpäätösten analysointi kertoo kyseisten yritysten hyödyntävän hybridi-instrumentteja voittojen siirtoon ulkomaisille emoyhtiöilleen ja omistajilleen. Suomen oikeuskäytännöstä esille nostetut tapaukset kertovat, että verottaja on kuitenkin parin viime vuoden aikana aktivoitunut seuraamaan konsernien sisäisiä rahoitusjärjestelyitä. Oikeustila on tällä hetkellä hyvin epävarma ja ohjeistus asiasta on ehdottomasti jo oikeusvarmuuden kannalta paikallaan. Mietittäessä kuinka verosuunnitteluun tulee puuttua, on erityisen tarkkaan huomioitava verokilpailunäkökohdat. Kansainvälisten konsernien läsnäolo Suomessa on ehdottoman tärkeää Suomen taloudellisen menestymisen kannalta, joten kohtuuttomia velvoitteita yrityksille ei saa langettaa. fi
dc.format.extent 106
dc.language.iso fi en
dc.title Kansainvälisten konsernien sisäisen hybridirahoituksen verotus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword hybridirahoitus
dc.subject.keyword hybridi-instrumentit
dc.subject.keyword välipääoma
dc.subject.keyword siirtohinnoittelu
dc.subject.keyword alikapitalisointi
dc.subject.keyword konserniverotus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201201111229
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon yhtiöoikeus
dc.subject.helecon company law
dc.subject.helecon konsernit
dc.subject.helecon consolidated companies
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.subject.helecon international companies
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.subject.helecon rahoitusmarkkinat
dc.subject.helecon financing markets
dc.subject.helecon pääoma
dc.subject.helecon capital
dc.subject.helecon rahoitusinstrumentit
dc.subject.helecon financial instruments
dc.ethesisid 12693
dc.date.dateaccepted 2011-10-12
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account