Exploring Online Self-presentation in Computer-mediated environments - Motives and Reasons for Photo-tagging and untagging

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lonka, Kirsti, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.contributor.advisor Chen, Sufen, Prof., National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
dc.contributor.author Dhir, Amandeep
dc.date.accessioned 2016-05-03T09:01:34Z
dc.date.available 2016-05-03T09:01:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6782-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6781-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20259
dc.description.abstract The purpose of this dissertation is to understand the online self-presentation behavior by investigating different reasons for the tagging and untagging of photos on different computer-mediated platforms. Particular emphases were given to the psychometrics, quantitative research methodology, and literature governing computer-mediated communication in order to deepen the existing understanding of its various aspects of this dissertation. Accordingly, five empirical studies have been conducted. Study I examined various Uses and Gratifications (U&G) of the photo-tagging activity among adolescent photo-taggers by developing a valid and reliable 35-item photo-tagging U&G instrument using three cross-sectional studies (N = 780, 313, 186); Study II examined the cross-cultural validity of the 35-item photo-tagging U&G instrument with Namibian adolescent and young-adult photo-taggers using two cross-sectional surveys (N = 358, 393); Study III investigates age and gender differences in the sought photo-tagging U&G by adolescent and young-adult photo-taggers (N = 780, 313, 178); Study IV examines the differences between those adolescents who do and do not untag photos (N = 380); and Study V investigates the different reasons due to which young people avoid photo-tagging by developing a valid and reliable 25-item Avoidance Photo-Tagging Use (APTU) instrument (N = 780, 313, 106). This dissertation reveals the following findings. First, a valid and reliable photo-tagging U&G instrument (35-item) addresses nine U&G of photo-tagging, namely likes and comments, social influence, peer pressure, gains popularity, entertainment, feels good, social sharing, affection, and convenience (Study I). Second, cross-cultural validation ensured that a 23-item photo-tagging U&G instrument possessed sufficient validity and reliability (Study II). Third, male adolescents sought higher "likes and comments" and "gain popularity" U&G compared to females; age differences among adolescents were absent; and adolescents sought higher U&G than did the young adults (Study III). Fourth, older males, extroverts, those who perceive online information as public, and adolescents with more experience of taking and sharing photos, who spend more time taking photos, who demonstrate strict protection of digital photos, those who are negative towards cloud storage, and those who rarely keep backups, are more likely to untag photos. (Study IV). Fifth, a valid and reliable instrument on avoiding photo-tagging use (25 items) addresses six reasons for avoiding photo-tagging, namely destroy capital, dislike, worry, parental control, embarrassment and personal appearance. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa tarkastellaan verkkoympäristössä tapahtuvaa henkilökohtaisen profiilin ja näkyvyyden hallintaa. Työssä kohdennutaan erityisesti siihen, miten nuoret lisäävät ja poistavat itseensä liittyviä valokuvamerkintöjä ja -linkkejä sosiaalisen median verkkopalveluissa. Kvantitatiivisella otteella tehdyssä väitöstyössä aihetta on tutkittu kehittämällä ja validoimalla tietokonetuettuun kommunikointiympäristöön sopivat psykometriset kyselyinstrumentit (U&G ja APTU). Instrumenttien avulla voidaan tutkia sosiaalisen median käytöstä syntyvää mielihyvää ja tarkastella niiden tuella palveluita käyttävien nuorten motivaatiota ja syitä heihin liittyvien valokuvalinkkien lisäämiseen ja poistamiseen. Kansainvälisellä vertailuaineistolla validoidun menetelmän ensivaiheen 35 kysymyksellä (julkaisu I, jossa kolme osaa: N = 780, 313, 186) ja toisen vaiheen tiiviimmällä 23 kysymyksen versiolla (julkaisu II, kaksi osaa: N = 358, 393) selvitettäviä asioita ovat valokuviin liitetyt "tykkäämiset" ja kommentit, sosiaalinen vaikutus, vertaispaine, suosittuuden kehittyminen, viihdyttävyys, hyvän olon tunne, sosiaalinen jakaminen, liikuttavuus ja mukavuus. Väitöstyön kolmannessa julkaisussa raportoiduissa tuloksissa (N = 780, 313, 178) on analysoitu iän ja sukupuolen vaikutusta valokuvamerkintöjen ja -linkkien lisäämiseen ja poistamiseen. Neljännen julkaisun analyysissä tarkastellaan eroja niiden nuorten välillä, jotka tekevät tai eivät tee itseensä liittyviä linkityksiä kuviin. Väitöskokonaisuuden viidennessä julkaisussa esitellään täydentävä 25-kohtainen kyselyinstrumentti (APTU, N = 780, 313, 106), joka keskittyy siihen, miksi nuoret erityisesti välttävät kuviin tehtäviä itseensä liittyviä merkintöjä ja linkityksiä. Väitöskirjatutkimuksen tuloksena on validoitujen kyselyinstrumenttien kehittämisen osana selvinnyt, että murrosikäiset pojat hakevat valokuviin liitetyillä merkinnöillä ja linkeillä enemmän tykkäämisiä ja kommentteja sekä suosittuutta kuin tytöt. Niin ikään murrosikäiset hakivat merkinnöillä nuoria aikuisia enemmän tykkäämisiä ja kommentteja. Valokuviin liitettyjen merkintöjen ja linkkien poistaminen on väitöskirjan tutkimustulosten mukaan todennäköisempää varttuneempien nuorten miesten ja ekstroverteiksi tunnistettujen henkilöiden kohdalla. Muita merkintöjen ja linkkien poistamisen todennäköisyyteen vaikuttavia piirteitä ja tekijöitä ovat laajempi kokemus valokuvien ottamisesta ja jakamisesta, valokuvaamiseen käytetty aika, valokuvien tiukka suojaaminen, negatiivinen suhtautuminen aineiston tallentamiseen pilvipalveluihin, sekä varmuuskopioiden tekemisen harvinaisuus. Myös aikajakson pituus, jona havaittiin kuviin liittyviä ei-toivottuja piirteitä ja kokemuksia, vaikutti merkittävästi linkkien poistamiseen fi
dc.format.extent 241
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 79/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Dhir, A., Chen, G.M. and Chen. S. (2015). Why do we tag photographs on Facebook? Proposing a new gratifications scale, New Media and Society, 1-18 DOI: 10.1177/1461444815611062
dc.relation.haspart [Publication 2]: Dhir, A. (2016). Revisiting the Photo Tagging Gratification Instrument: A Cross-cultural Examination with Namibian Adolescents and Young Adults, submitted in New Media and Society (under review)
dc.relation.haspart [Publication 3]: Dhir, A., and Torbjørn. T. (2016). Age and Gender Differences in Photo Tagging Gratifications, Computers in Human Behavior (in press)
dc.relation.haspart [Publication 4]: Dhir, A., Kaur, P., Lonka, K. and Nieminen, M. (2016). Why do adolescents untag photos on Facebook? Computers in Human Behavior, 55, 1106-1115. DOI: 10.1016/j.chb.2015.11.017
dc.relation.haspart [Publication 5]: Dhir, A. (2016). Why do young people avoid Photo Tagging? A new service avoidance scale, Social Science in Computer Review (in press)
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Communication
dc.title Exploring Online Self-presentation in Computer-mediated environments - Motives and Reasons for Photo-tagging and untagging en
dc.title Henkilökohtaisen profiilin ja näkyvyyden hallinta verkkoympäristössä: motiivit ja syyt valokuvamerkintöjen lisäämiseen ja poistamiseen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword adolescents en
dc.subject.keyword computer-mediated communication en
dc.subject.keyword cross-sectional research en
dc.subject.keyword photo-tagging en
dc.subject.keyword psychometrics en
dc.subject.keyword self-presentation and quantitative research en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6782-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.opn Ellison, Nicole, Prof., School of Information, University of Michigan, U.S.A
dc.contributor.lab Strategic Usability Research Group en
dc.rev Joinson, Adam, Prof., University of Bath, U.K.
dc.rev Park, Yong Jin, Prof., Howard University, USA
dc.date.defence 2016-05-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account