Learning Centre

Development of high-quality head-tracked 3D processing platform for mobile augmented reality audio studies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tervo, Sakari
dc.contributor.author Lehtinen, Nina
dc.date.accessioned 2016-04-20T10:41:05Z
dc.date.available 2016-04-20T10:41:05Z
dc.date.issued 2016-04-04
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20179
dc.description.abstract This thesis studies how the externalization capability of different audio processing combinations may be examined when high-quality binaural reproduction is the target. For this purpose a test platform software was developed and a listening test procedure was defined for evaluating the externalization applicability of distinct spatial audio processing methods. The requirements for the developed test platform were low latency and support for multiple virtual sound sources. In addition, a graphical user interface usable also on a tablet was defined as a requirement to be able to easily perform listening tests indoors and outdoors in real-life scenarios. Hardware components for using the designed test platform are also defined and example components suggested. The implemented test platform was evaluated to be capable for performing the defined listening test. The real-time audio processing requirements were also fulfilled. Even with some of used usability heuristics unfulfilled, the implemented graphical user interface was considered successful. Suggestions for further work with and on the implemented system were presented. en
dc.description.abstract Diplomityössä käsitellään, miten erilaisten äänenprosessointiyhdistelmien eksternalisaatiokykyä voidaan tutkia, kun tavoitteena on korkealaatuinen binauraalinen äänentoisto. Tähän tarkoitukseen kehitettiin testausalustaohjelma ja määriteltiin kuuntelukokeet, joiden avulla voidaan arvioida erillisten tilaääniä prosessoivien metodien kykyä externalisoida äänilähteitä. Kehitetyn testialustan vaatimuksina olivat alhainen latenssi sekä tuki useille virtuaalisille äänilähteille. Sen lisäksi testialustan piti sisältää myös tablettikäyttöön soveltuva graafinen käyttöliittymän, jotta kuuntelukokeita voitaisiin helposti tehdä sekä sisä- että ulkotiloissa myös tosielämää vastaavissa tilanteissa. Suunnitellun testialustan käyttöön tarvittava laitteisto on määritelty ja esimerkkikomponentteja sille ehdotettu. Kehitetty testausalusta todettiin soveltuvaksi määritellyille kuuntelukokeille. Alusta täytti myös reaaliaikaisen äänenprosessoinnin vaatimukset. Vaikka jotkut arviointiin valitut käytettävyysheuristiikat eivät toteutuneet, voitiin kehitettyä graafista käyttöliittymää pitää onnistuneena. Lisäksi esitettiin kehitysehdotuksia toteutetulle järjestelmälle. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Development of high-quality head-tracked 3D processing platform for mobile augmented reality audio studies en
dc.title Korkealaatuisen 3D-prosessointialustan kehittäminen mobiilin lisätyn todellisuuden audion tutkimiseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword externalization en
dc.subject.keyword sound localization en
dc.subject.keyword augmented reality audio en
dc.subject.keyword binaural system en
dc.subject.keyword real-time audio processing en
dc.subject.keyword overlap-add method en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201604201839
dc.programme.major Mediatekniikka fi
dc.programme.mcode IL3011 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 53473
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse