Learning Centre

OPC UA performance evaluation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aro, Jouni
dc.contributor.author Tahvanainen, Heikki
dc.date.accessioned 2016-04-20T10:40:10Z
dc.date.available 2016-04-20T10:40:10Z
dc.date.issued 2016-04-04
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20173
dc.description.abstract OPC Unified Architecture is an industrial communication specification, employing a client-server communication model. In this thesis, performance testing of OPC UA applications is explored. First, performance testing of software applications is discussed on a general level. After this, details of OPC UA and previous studies of OPC UA performance are examined. Based on this information, example test cases are designed. The testing procedure and results of the tests are presented in detail. As an important part of the work, the design and implementation of a generic test client for read and subscription testing is presented. The results provide information about overhead of OPC UA security modes in two different hardware platforms and comparison of two server applications in terms of read and subscription functionality. Substantial differences can be observed in terms of maximum number of requests as well as in the resulting resource usage. When overloaded, the servers again exhibit differences in their behavior. The test results should be thought of as examples of features, limits and differences that can be observed by performance testing OPC UA applications. The results of this thesis are used in the future development of the Prosys OPC UA Java SDK. en
dc.description.abstract OPC Unified Architecture on erityisesti teollisiin ympäristöihin suunniteltu tiedonsiirtomäärittely, joka käyttää asiakas-palvelin kommunikointimallia. Tässä työssä tutkitaan OPC UA -sovellusten suorituskykytestausta. Ensin muodostetaan yleisellä tasolla käsitys tavoista mitata ohjelmistojen suorituskykyä. Tämän jälkeen OPC UA -määrittelyn yksityiskohtia käydään läpi tähän työhön liittyvin osin. Aiemmin aihepiiristä julkaistujen tutkimusten avulla muodostetaan kuva siitä, mitä ja miten oikeastaan kannattaa tutkia. Suoritettavat testit dokumentoidaan mahdollisimman hyvin ja testien tulokset raportoidaan yksityiskohtaisesti. Tärkeänä osana työtä esitellään yleiskäyttöisen testisovelluksen suunnittelu ja toteutus. Tutkimuksen perusteella esitetään tietoa OPC UA -viestien tietoturvalliseen käsittelyyn kuluvasta resurssien kulutuksesta kahdella eri laitteistolla ja vertaillaan kahden OPC UA -palvelintoteutuksen ominaisuuksia. Toteutuksissa voidaan havaita selkeitä eroja käsiteltyjen pyyntöjen maksimimäärässä sekä palvelinohjelmistojen resurssienkäytössä. Kun palvelimiin tehdään enemmän pyyntöjä kuin ne ehtivät käsitellä, on tuloksena taas selkeitä eroja eri implementaatioiden välillä. Esiteltävät testitulokset pätevät tässä tietyssä konfiguraatiossa ja ne tulee käsittää esimerkkeinä siitä minkälaisia ominaisuuksia, rajoituksia ja eroja OPC UA -sovelluksissa on havaittavissa. Työn tuloksia tullaan käyttämään Prosys OPC UA Java SDK:n jatkokehityksessä. fi
dc.format.extent 56
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title OPC UA performance evaluation en
dc.title OPC UA suorituskyvyn arviointi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword OPC UA en
dc.subject.keyword performance en
dc.subject.keyword performance testing en
dc.subject.keyword software performance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201604201833
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 53467
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics