Ei-rahamääräisten suorituskykymittareiden vaikutus lentoyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioihin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Oudi, Dan
dc.date.accessioned 2012-01-10T13:07:31Z
dc.date.available 2012-01-10T13:07:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2014
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITE: Tutkia vaikuttavatko ei-rahamääräiset suorituskykymittarit lentoyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioihin ja voivatko ne tarjota tärkeää informaatiota palkkiojärjestelmien laadintaan perinteisten rahoituksen ja laskennan suorituskykymittareiden lisäksi. Ei-rahamääräisten suorituskykymittareiden ja palkkioiden välistä suhdetta on tutkittu lentoliikenteessä vain ja ainoastaan yhdysvaltalaisten yhtiöiden osalta, joten tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä otosryhmään myös eurooppalaisia sekä aasialaisia lentoyhtiöitä. Hypoteesia tutkitaan lineaarisen monimuuttujaregresssioanalyysin, kuvailevien tilastojen sekä Pearson-Spearman-korrelaatioanalyysin avulla. LÄHDEAINEISTO: Aineisto koostuu 27 kansainvälisestä lentoyhtiöstä Pohjois-Amerikasta, Euroopasta sekä Aasiasta. Aikasarjana käytetään vuosia 2005–2008. Aineistoa on winsoroitu, koska muuttujien erot vaihtele-vat joidenkin yhtiöiden osalta voimakkaasti. Aineiston kokonaismäärä on 74 havaintoa. Aineisto on koottu Yhdysvaltojen SEC:n EDGAR tietokannasta, lentoyhtiöiden kotisivuilta, Thomson Onebanker tietokannasta sekä Association of European Airlinesin ja Yhdysvaltojen liikenneministeriön tilastoista. TULOKSET: Matkustajakäyttöaste vaikuttaa positiivisesti erityisesti käteispalkkioihin. Matkustajakäyttöasteella puolestaan ei ole tilastollisesti erittäin merkitsevää vaikutussuhdetta osakepohjaisiin palkkioihin. Toimitusjohtajan omistusosuus yhtiön osakkeista on vaikuttanut merkitsevästi käteispalkkioihin. Yrityksen koko on ollut lähes kaikissa regressionalyyseissä merkitsevä myös osakepohjaisten palkkioiden osalta, joten yrityksen koolla on merkitystä palkkioiden muodostumisessa. Pääoman tuottoasteella sekä annuaalisella osaketuotolla ei ole regressioanalyysien perusteella ollut juuri mitään vaikutusta mihinkään palkkiomuotoon. fi
dc.format.extent 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ei-rahamääräisten suorituskykymittareiden vaikutus lentoyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioihin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword lentoyhtiöt
dc.subject.keyword airlines
dc.subject.keyword matkustajakäyttöaste
dc.subject.keyword passenger load factor
dc.subject.keyword ei-rahamääräinen suorituskykymittari
dc.subject.keyword nonfinancial performance measure
dc.subject.keyword toimitusjohtajan palkitseminen
dc.subject.keyword CEO compensation
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201201111218
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon mittarit
dc.subject.helecon ratings
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon toimialat
dc.subject.helecon business branches
dc.subject.helecon lentoyhtiöt
dc.subject.helecon airlines
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.ethesisid 12682
dc.date.dateaccepted 2011-12-01
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account