Tässä ja nyt - hetkellisyyden kokemisesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Gröndahl, Laura
dc.contributor.author Pykäläinen, Annukka
dc.date.accessioned 2016-04-20T10:30:10Z
dc.date.available 2016-04-20T10:30:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20138
dc.description.abstract Yhteisen hetken kokeminen on teatteriesityksen keskeinen tekijä. Nyt- hetki, hetkellisyys kuvaa sitä kokemuksellisuutta ja kosketuksen vuorovaikutusta, jonka yleisö ja esiintyjät jakavat teatteriesityksessä. Opinnäytetyössä keskitytään pohtimaan esityksen visuaalisten tekijöiden vaikutusta katsojan kokemukseen hetkellisyydestä. Lähtökohtana on Saara Turusen käsikirjoittama ja ohjaama teos Broken Heart Story. Teos kantaesitettiin Q-teatterissa, Helsingissä vuonna 2011.Tilaratkaisulla ja lavastuksella on suuri vaikutus katsojan kokemukseen tapahtumallisuudesta, ajasta ja nyt- hetkestä. Siksi tarkastelun kohteena olevasta teoksesta Broken Heart Story nostetaan esille tilan käsittelyn keinoja, joilla esityksessä vaikutettiin katsojan mahdollisuuksiin antautua hetkellisyydelle. Näitä esityksessä tehtyjä ratkaisuja heijastetaan taiteen alan kirjallisuuteen ja pohdintoihin ajan merkityksestä ja kokemuksen rakentumisesta. Opinnäytetyö kokoaa yhteen näkemyksiä ajasta esityksen keskeisenä tekijänä, kokemuksellisuudesta, ja kosketetuksi tulemisesta. Aiheen pohdinta useasta eri näkökulmasta ei tavoittele näkemysten synteesiä. Esimerkkiteoksen avulla havainnollistetaan lavastuksen keinoja vaikuttaa hetkellisyyden kokemukseen. Kokonaisuus muodostaa tulkinnan siitä, millä keinoin esityksentilaratkaisut voivat tukea katsojan antautumista hetkelle ja esitykselle, ja tarjoaa esimerkkejä siitä, millaisin keinoin tämän tavoitteen voi ottaa huomioon tilaratkaisun suunnittelussa. fi
dc.description.abstract The present is underlined as a key factor in experiencing a performance to happen here and now. The present represents the interaction and the experience the audience and the performers share during the performance. The performative space and the set design have an important impact when guiding the viewer into this experience. This thesis focuses on studying the visual elements in one performance, and contemplating how these elements resonate when leading a viewer to experience the present of a performance. The subject for the contemplation is the play Broken Heart Story, written and directed by Saara Turunen. The world premiere was in Q-theatre in Helsinki in 2011. The visuality of the play carries a great importance when guiding the viewer to experience time, interplay and present. Therefore, this thesis examines the performance Broken Heart Story, and targets to point out the elements, that enabled the viewer to achieve a close relationship with the actuality of the performance. These elements are then mirrored to the notions of experiencing time in the literature of art and philosophy. The thesis pieces together multiple views on a matter of time and experience in a performance, and the sense of touch on a theatrical stage. By reflecting these different aspects, the thesis does not aim to form a coherent synthesis. Instead, using one artwork as an example the thesis demonstrates a variety of means a performative space has to influence on an experience of time. The thesis forms an interpretation of methods used in a performative space and set design to support the viewer to experience the present in a performance. As a result this interpretation gathers ideas how experiencing time could be approached when designing a space. en
dc.format.extent 55 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tässä ja nyt - hetkellisyyden kokemisesta fi
dc.title Here and now - Experiencing present en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword tila fi
dc.subject.keyword aika fi
dc.subject.keyword kokemus fi
dc.subject.keyword kokemuksellisuus fi
dc.subject.keyword hetki fi
dc.subject.keyword hetkellisyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201604201798
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ikonen, Liisa
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account