Ruusupuiston sydän - Alvar Aalto -museon ja Keski-Suomen museon laajennus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor -, -
dc.contributor.author Immonen, Teemu
dc.date.accessioned 2016-04-20T10:29:23Z
dc.date.available 2016-04-20T10:29:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20132
dc.description.abstract Diplomityö perustuu syksyllä 2015 järjestettyyn Jyväskylän Alvar Aalto –museon ja Keski-Suomen museon nivelosan yleiseen kansainväliseen suunnittelukilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua, joka yhdistäisi olemassa olevat museorakennukset arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti luontevalla tavalla ja tarjoaisi synergiahyötyjä erillisten museoyksiköiden liittämisestä yhteen. Myös museoiden ulkoalueita ja saapumista alueelle tuli kehittää. Kilpailuehdotuksessa ja sen pohjalta laaditussa diplomityössä pyrittiin luomaan Ruusupuiston alueelle uusi toiminnallinen ja henkinen keskus, joka sitoisi olemassa olevat museot ymmärrettäväksi ja eheäksi kokonaisuudeksi. Ruusupuiston torialuetta kehitettiin puistomaisempaan ja toiminnallisempaan suuntaan. Jyväskylän Valon kaupunki -hankkeen hengessä, myös alueen valaistusta kehitettiin ja hyödynnettiin museokeskuksen sisäänkäynnille opastavana elementtinä. Laajennusosan suunnitelmaksi valittiin ratkaisu, joka mahdollistaa sen joustavan käytön aulatilana ja myymälänä, mutta myös näyttelytilana tai jonkin muun tulevaisuudessa ilmenevän toiminnon tapahtumapaikkana. Pyrkimyksenä oli tuottaa tilallisesti ja visuaalisesti läpipäästävä tila, jonka kautta museovieraat, toiminnot sekä tavarat virtaavat luontevasti ja esteettä. Arkkitehtoniset elementit pyrittiin johtamaan olemassa olevien rakennusten muotokielestä ja hengestä, kuitenkin soveltaen ja yhdistellen niitä uudella tavalla. Uudisosa koostuu arkkitehtonisilta elementeiltään maastonmuotoja mukailevasta, luiskamaisesti eri tasojen välillä nousevasta lattiapinnasta, kehämäisestä vapaamuotoisesta lasivaivapasta ja pilarikannatteisesta puurakenteisesta katosta. Suunnitelma sisältää museoiden yhteisen aulatilan ja uuden pääsisäänkäynnin, museokaupan sekä kellarikerroksessa teknisiä- ja varastotiloja. Rakennuksen julkisten tilojen osuus on 327 m2 ja kokonaisala tekniset tilat mukaan lukien 448 m2. fi
dc.description.abstract This thesis is based on an open international design competition, held in the autumn of 2015, for an extension to the Alvar Aalto Museum and the Museum of Central Finland in Jyväskylä. The competition sought a solution for combining the existing museum buildings architecturally and functionally, in a natural way, and to provide synergetic benefits by connecting the separate units together. The outdoor areas and arrival to the museums were also to be developed. In both the competition proposal and this thesis, the aim was to create a new functional and distinct centre for the Ruusupuisto area that would bind together the existing museums in a understandable and cohesive way. In light of this, Ruusupuisto square was developed as a multifunctional and park-like space. Furthermore, in the spirit of the Jyväskylä City of Light -project, the lighting for these outdoor areas was improved and is utilised as a guiding element for the new museum centre. A solution for the extension was selected, that enables its flexible use as a lounge and museum shop, but also as an exhibition space or a venue for other future functions. The aim was to produce a spatially and visually permeable space, through which the visitors, museum functions, and articles would flow naturally and freely. The architectural elements were derived from the design language of the existing buildings, applying and combining them in new ways. The architectural elements of the extension consist of a topographical sloping floor surface rising between the different levels of the buildings, a circumferential curtain-like free-form glass wall and a pillar supported timber-framed roof. The plan includes a lobby area and a new main entrance to the museums, a museum shop and in the basement are technical and storage facilities. The area of the public spaces of the building is 327 m2 whilst the total area, including all technical facilities is 448 m2. en
dc.format.extent 35 + 13
dc.language.iso fi en
dc.title Ruusupuiston sydän - Alvar Aalto -museon ja Keski-Suomen museon laajennus fi
dc.title The heart of Ruusupuisto – extension between the Alvar Aalto Museum and the Museum of Central Finland en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword museoarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword Ruusupuisto fi
dc.subject.keyword Alvar Aalto fi
dc.subject.keyword lisärakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201604201792
dc.programme.major Rakennussuunnittelu fi
dc.programme.mcode R-8 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account