Learning Centre

Johtajuuden rakentuminen toimitusjohtajan blogiteksteissä : metafora-analyysi tapauksesta Finnair.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Anttilainen, Susanna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/200
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä blogiin esimiesviestinnän työkaluna. Tutkin metafora-analyysin keinoin, millaisia johtajuuden merkityksiä esimiehen blogiteksteissä rakentuu metaforien kautta. Tutkimuksen teoreettisessa osassa esittelen näkemyksiä johtajuudesta ja kuvaan blogia viestintäkanavana ja johtamisen välineenä. Tarkastelen lisäksi kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä metaforista ja keskityn kognitiiviseen metaforateoriaan. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksessa analysoin Finnair Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Hienosen blogitekstejä, joita julkaistaan Finnairin sisäisessä intranetissä. Aineisto kattaa 42 blogimerkintää vuosilta 2005–2008 ja sisältää yhteensä 116 sivua tekstiä. Analyysissa selvitän metaforia tutkimalla, millaisia johtajuuden merkityksiä metaforisilla ilmauksilla Hienosen teksteissä rakennetaan. Tarkastelen, minkälaisten kohdealueiden metaforia Hienosen blogissa nousee esiin ja mitä aihealueita teksteissä erityisesti metaforisoidaan. Lisäksi tutkin, muuttuuko metaforien käyttö aineiston vuosien aikana. Tulokset Hienosen blogitekstien metaforat luovat runsaasti merkityksiä Finnairin toiminnasta ja johdon valinnoista ja päätöksistä. Metaforisoituina aiheina esiin nousevat synkkien talousnäkymien kuvaukset, strateginen ja toimintaa ohjaava puhe sekä toimitusjohtajan ominaisuudet, rooli ja tehtävät Finnairissa. Synkkien talousnäkymien kuvauksessa korostuvat erityisesti luontoon sekä sairauksiin liittyvät metaforat. Strategisessa ja toimintaa ohjaavassa puheessa nousevat esiin yleisesti urheiluun ja harjoitteluun liittyvät metaforat, joilla luodaan lentoalasta ja liiketoiminnasta kuvaa pelikenttänä. Finnair organisaationa kuvataan usein elollisena kehollisilla metaforilla ja suhdetta ulkoisiin sidosryhmiin urheilun ja armeijan metaforilla. Jukka Hienosen blogin metaforiset ilmaukset luovat yhteistä käsitteistöä, jonka pohjalta asioista Finnairin henkilöstön ja muiden sidosryhmien kesken keskustellaan. Tekstit peilaavat Finnairin liiketoimintaa ja lentoalan toimintaympäristöä tarjoten näköalan pörssiyhtiön sisäisessä viestinnässä välittyviin merkityksiin. fi
dc.format.extent 82
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Johtajuuden rakentuminen toimitusjohtajan blogiteksteissä : metafora-analyysi tapauksesta Finnair. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Languages and Communication en
dc.contributor.department Kielten ja viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword metafora
dc.subject.keyword johtajuus
dc.subject.keyword merkitykset
dc.subject.keyword blogi
dc.subject.keyword esimiesviestintä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151112
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish and Communication en
dc.programme.major Suomen kieli ja viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon suomen kieli
dc.subject.helecon finnish language
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon kirjoittaminen
dc.subject.helecon writing
dc.subject.helecon retoriikka
dc.subject.helecon rhetorics
dc.subject.helecon lentoyhtiöt
dc.subject.helecon airlines
dc.ethesisid 12068
dc.date.dateaccepted 2009-05-19
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12068


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics