Innovaatiokäytänteiden muutos siirryttäessä perinteisistä kehitysmalleista ketterään kehittämiseen. Case iPhone-sovelluksen kehitys finanssialan yrityksessä.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kevätsalo, Jukka-Pekka
dc.date.accessioned 2012-01-10T13:07:29Z
dc.date.available 2012-01-10T13:07:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2004
dc.description.abstract Innovaatioita on akateemisen tutkimuksen kentällä tutkittu varsin runsaasti. Vähemmän on kuitenkin tutkittu innovaatiokäytänteitä, eli sitä, mitä kehittämisen arjessa tapahtuu ja kuinka uudet tuotteet, palvelut tai järjestelmät käytännössä syntyvät. Erityisesti finanssialalla tätä asiaa on tutkittu varsin vähän, jos ollenkaan. Ketterät menetelmät ovat tuoneet koko innovaatiokenttään uudenlaisen toimintamallin, jonka tutkiminen on tarpeen paitsi akateemisesta näkökulmasta, myös yritysten tarpeita ajatellen. Niinpä tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka innovaatiokäytänteet muuttuvat organisaation siirtyessä perinteisistä kehittämismenetelmistä ketterään kehittämiseen. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisenä tapaustutkimuksena, jonka kohteena oli finanssialalla toimivan yrityksen iPhone-sovelluksen kehitysprojekti. Aineisto kerättiin ketterän kehittämisen aikana, projektin ollessa vielä kesken. Keskeisin data saatiin seitsemästä projektiin osallistuneen henkilön haastattelusta sekä organisaation kehitysmalleihin liittyvästä kirjallisesta materiaalista. Aineistoa täydennettiin havainnoimalla organisaation henkilökunnan yleisiä tilaisuuksia sekä tarkastelemalla projektin omia dokumentteja. Aineistosta nousi esiin neljä keskeisesti muuttuvaa innovaatiokäytännettä, kun perinteisistä menetelmistä siirryttiin ketterään kehittämiseen. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät käytänteet muuttuivat virallisista päätöksentekopisteistä jatkuvaan päätöksentekoon ja kehitystiimille siirtyi enemmän päätöksentekovaltaa projektin suhteen. Aikatauluihin ja resursointiin liittyvistä käytänteistä keskeisimmät muutokset liittyivät aikataulun dominoivampaan asemaan ketterässä kehittämisessä ja henkilöresurssien entistä tehokkaampaan käyttöön. Yhteistyön käytänteet liittyivät kehittäjien rooleihin ja näissä muutos oli kohti epävirallista yhteistyötä, jossa ICT-kehittäjien rooli muuttui teknisistä konsulteista aidoiksi konseptin suunnittelijoiksi. Suunnittelun tekemiseen liittyvät käytänteet taas muuttuivat alussa suunnittelusta projektin aikaiseen suunnitteluun. Kaikkiin näihin muutoksiin näytti liittyvän omia haasteitaan, joita tämä tutkimus myös valottaa. fi
dc.format.extent 93
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Innovaatiokäytänteiden muutos siirryttäessä perinteisistä kehitysmalleista ketterään kehittämiseen. Case iPhone-sovelluksen kehitys finanssialan yrityksessä. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword innovaatiot
dc.subject.keyword innovations
dc.subject.keyword innovaatiokäytänne
dc.subject.keyword innovation practice
dc.subject.keyword tuotekehitys
dc.subject.keyword product development
dc.subject.keyword ketterä kehittäminen
dc.subject.keyword agile development
dc.subject.keyword scrum
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201201111208
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon innovaatiot
dc.subject.helecon innovations
dc.subject.helecon tuotekehitys
dc.subject.helecon product development
dc.subject.helecon puhelin
dc.subject.helecon telephones
dc.ethesisid 12672
dc.date.dateaccepted 2011-11-25
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account