Kiinteistökohtaisen kompostoinnin ja kiinteistökohtaisen jätteenpolton yleisyys ja kiinteistöillä käsiteltävien jätteiden määrät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vanhanen, Hanna
dc.contributor.author Lepistö, Jenny
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:37:55Z
dc.date.available 2016-03-29T11:37:55Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19981
dc.description.abstract Kiinteistöillä tapahtuva jätteenkäsittely on kiinnostava jätehuollon osa, koska omatoimisesti käsiteltävät jätteet vähentävät kuntien tarvetta jätteenkeräykseen ja -käsittelyyn. Toisaalta kiinteistöillä käsiteltävät jätteet aiheuttavat riskejä terveydelle ja ympäristölle, jos käsittelymenetelmät eivät ole oikeanlaiset. Kunnilla, jätehuoltolaitoksilla ja ympäristöviranomaisilla olisi näin ollen hyvä olla tarkkaa tietoa myös omatoimisesti käsiteltyjen jätteiden määristä ja käsittelyn yleisyydestä. Tämän työn kirjallisuusosuudessa tarkastellaan kiinteistökohtaista kompostointia ja jätteenpolttoa Suomessa käsittelevää tutkimustietoa. Aiempien tutkimuksien mukaan kiinteistöillä kompostoidaan vuodessa noin 52 000-55 000 t ja poltetaan 28 000-31 000 t jätteitä. Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa tehtiin valtakunnallinen kyselytutkimus kunnille, jätelaitoksille ja ELY-keskusten asiantuntijoille kiinteistökohtaisesti käsiteltyjen jätteiden määristä. Kyselyn vastausprosentti oli 30. Kyselyn tuloksena saatiin selville, että kiinteistökohtaisen jätteenpolton määristä ei ole saatavilla lainkaan viimeaikaisia tutkimuksia tai arvioita. Kiinteistökohtaisen kompostoinnin yleisyydestä omalla toimialueellaan esitti arvioita 12 vastaajaa (11 % kyselyn saaneista). Valtakunnallisiksi kompostointimääriksi saatiin kyselyn tulosten ja kirjallisuuslähteiden perusteella laskettua skenaariosta riippuen 33 331, 47 628 ja 68 887 tonnia vuodessa. Tutkimuksen tärkeimpänä antina voidaan kuitenkin pitää kyselytutkimuksen perusteella tehtyjä alueellisia arvioita kompostoinnin yleisyydestä. Tässä tutkimuksessa tehdyt alueelliset arviot antavat uutta tietoa omatoimikompostoinnista jätealan toimijoille eri puolilla Suomea, koska suurin osa tutkimukseen osallistuneista ei pystynyt tai halunnut lainkaan arvioida omatoimisen jätehuollon yleisyyttä alueellaan. Vuoden 2016 alusta lähtien biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus tavallisen jätteen kaatopaikalle vietävästä jätteestä saa olla enintään 10 %. Näin ollen jätehuollosta vastuussa olevilla kunnilla on suuri paine luoda uusia jätteenlajittelukäytäntöjä, joko kannustamalla kotitalouksilla suoritettuun lajitteluun tai kehittämällä teknisiä menetelmiä ennen jätteiden lopullista käsittelyä tai sijoittamista. Kotitalouksien harjoittama omatoiminen biojätteen lajittelu ja kompostointi helpottaisi tätä työtä merkittävästi. Tutkimuksen perusteella kompostointiaktiivisuudesta ei suuressa osassa maata ole tietoa, ja panostus omatoimisen kompostoinnin lisäämiseen avun ja informaation avulla olisi todennäköisesti kunnille kannattavaa. fi
dc.description.abstract Waste treatment at the household level is an interesting part of waste management because wastes treated domestically, i.e. on site, reduce the need for municipal waste collection and treatment. On the other hand wastes treated at the properties cause risks to health and the environment if the treatment is not properly executed. Therefore, municipalities, waste management companies and environmental authorities ought to have updated knowledge of the amounts of wastes treated domestically. The literature part of this study focuses on research regarding domestic composting and domestic burning of waste in the last decades. According to the previous studies, around 52 000 to 55 000 tons of waste is composted and 28 000 to 31 000 tons of domestic waste is burned yearly at home properties. The experimental part of the study included a nationwide survey directed to the representatives of municipalities, waste management companies and experts in The Centres for Economic Development, Transport and the Environment (which are responsible for the regional implementation and development tasks of the central government) for finding out the amount of residential wastes treated on site in their region. From the receivers of the questionnaire, 30 % answered to the survey. The survey revealed that no new research or assessments concerning on site burning of waste were available. Twelve respondents submitted assessments about the prevalence of domestic composting in their area. Based on these data nationwide the amounts of wastes composted domestically are therefore 33 331, 47 628 and 68 887 tons per year depending on the scenarios. Thus, based on a small sample, domestic composting seems to have lost its attraction since the previous assessments. This study produced estimates of the prevalence of domestic composting in Finland, based on a compilation of 38 regional estimates. These estimates provide a basis for the further evaluation of regional domestic composting amounts in the future. From the beginning of the year 2016, the content of organic matter in landfill waste is restricted to 10 %. Hence, municipalities and waste management companies are under a great pressure to create new methods of sorting waste. Proper domestic composting would facilitate the municipal waste management processes significantly since around 30 % of municipal waste is composed of biodegradable waste. Removing unnecessary water content (biodegradable waste) before collecting household waste would also improve the combustion process. The results of this study demonstrate that domestic composting is not of high interest in all regions. It is thus highly recommended to include research of domestic composting in the forthcoming municipal waste strategies. en
dc.format.extent 77+32
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kiinteistökohtaisen kompostoinnin ja kiinteistökohtaisen jätteenpolton yleisyys ja kiinteistöillä käsiteltävien jätteiden määrät fi
dc.title Commonness of home composting and domestic incineration of household waste and amounts of domestically treated waste en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kompostointi fi
dc.subject.keyword jätteenpoltto fi
dc.subject.keyword biojäte fi
dc.subject.keyword pienpoltto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291604
dc.programme.major Vesi- ja ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode R3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sorvari, Jaana
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account