Implementation of new harness design tool

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Somppi, Tuomas
dc.contributor.author Johansson, Max
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:36:46Z
dc.date.available 2016-03-29T11:36:46Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19973
dc.description.abstract Wärtsilä engines are delivered with comprehensive cable harnesses that include sensors, actuators, and data gathering units, among other things. Wärtsilä is in a transition phase between CAD softwares. The harness design tool in the new CAD is about to be taken into use for portfolio engines. The purpose of this thesis is to research what is needed for Wärtsilä and Citec to be able to start using the new harness design tool for portfolio engine design. A way of working is developed for qualifying standard electrical component models for harness design. A way of working is also developed for the creation of harness assemblies with the new tool. The new harness design tool features an automated system for checking for design violations. The creation of new rules for the checker is researched. The developed ways of working are validated by carrying out a pilot project in design production environment. Manuals / learning material are produced on the ways of working that have been developed. As a result of this thesis, Wärtsilä and Citec are able to transition to the new CAD software when designing harnesses. Several recommendations intended for Wärtsilä and the CAD developer on how to improve the harness design tool are made. en
dc.description.abstract Wärtsilän moottorit toimitetaan kattavilla johtosarjoilla, jotka sisältävät muun muassa antureita, toimilaitteita ja tiedonkeräämisyksiköitä. Wärtsilä on siirtymävaiheessa CAD-ohjelmistojen välillä. Johtosarjasuunnittelutyökalu uudessa CAD-ohjelmistossa tullaan ottamaan käyttöön portfoliomoottoreiden suunnittelussa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä tarvitaan, jotta Wärtsilä ja Citec voisivat ottaa käyttöön uuden johtosarjasuunnittelutyökalun portfoliomoottoreiden suunnittelussa. Standardisähkökomponenttimallien määrittelyyn johtosarjasuunnittelulle on kehitetty toimintatapa. Myös johdinsarjakokoonpanojen luomiseen tarkoitettu toimintatapa on kehitetty uudelle suunnittelutyökalulla. Uudessa suunnittelutyökalussa on automatisoitu järjestelmä, jonka tarkoituksena on suunnitteluvirheiden havaitseminen. Uusien sääntöjen luomista on tutkittu. Kehitetyt toimintatavat on validoitu suunnittelutuotantoympäristössä toteutetun pilottihankkeen kautta. Kehitetyistä työtavoista on luotu käsikirjoja / oppimateriaalia. Työn tuloksena Wärtsilä ja Citec pystyvät siirtymään uuteen CAD-ohjelmistoon johdinsarjojen suunnittelussa. Useita Wärtsilälle ja CAD-kehittäjälle suunnattuja suosituksia annetaan koskien sitä, miten johdinsarjasuunnittelutyökalua voidaan parantaa. fi
dc.format.extent 72 + 5
dc.language.iso en en
dc.title Implementation of new harness design tool en
dc.title Uuden johtosarjasuunnittelutyökalun käyttöönotto fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword harness en
dc.subject.keyword modelling en
dc.subject.keyword nx en
dc.subject.keyword CAD en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291596
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tammi, Kari
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account