Item management in engineer-to-order business

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Donoghue, Ilkka
dc.contributor.author Karhu, Eero
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:35:56Z
dc.date.available 2016-03-29T11:35:56Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19967
dc.description.abstract This thesis looks into the development of an item management concept in an engineer-to-order business. First step is to study how the business operates and from there to deduce a working concept. The company under study is Outotec, a Finnish technology group that delivers sustainable metals refinement, energy and water purification solutions. Outotec is transforming from a project company into industrial service company. Purpose of this thesis is to look from the company’s point-of-view what issues need to be considered when developing item management in this environment. While reviewing the challenges, we will look into research made in this field. At the same time the special nature of project oriented operations is taken into account. Business processes of the case company are reviewed as an input for the concept. Main output of the thesis is the proposal for item management concept for Outotec. This includes definitions, data model, and the managing organization. In the data model we examine the contents of the item model, including life-cycle, typing, classification and how these are planned to be used in the target company. Finally, the conclusions are made. These discoveries help to understand the critical points of building and deploying an item management concept. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan miten luoda toimiva nimikehallinnan konsepti engineer-to-order liiketoiminnassa. Aluksi selvitetään, miten yrityksen prosessit toimivat ja miten johtaa tarpeista toimiva konsepti. Tutkittava yhtiö on Outotec, teknologiakonserni, joka tarjoaa kestäviä metallinjalostus-, energia- ja vedenpuhdistusratkaisuja. Outotec on muuttumassa projekteja toimittavasta yrityksestä teolliseksi palveluyritykseksi. Työn tarkoituksena on tarkastella yhtiön näkökulmasta mitä asioita on otettava huomioon kehitettäessä nimikehallinta tässä ympäristössä. Samalla käydään läpi kirjallisuutta tältä alueelta. Työssä korostuu projektiliiketoiminnan erityisluonne. Liiketoiminnan prosessien analysointi on lähtökohtana konseptin rakentamiselle. Tämän työn tärkein tuotos onkin nimikehallinnan konseptin tuottaminen Outotecille. Tämä sisältää määritelmät, tietomallin, ja organisaatiomallin. Tietomallissa tarkastellaan nimikemalli, elinkaari, tyypitys, luokitus ja miten nämä ovat suunniteltu käytettäviksi kohdeyrityksessä. Lopuksi työssä käydään läpi päätelmät ja suositukset. Nämä auttavat ymmärtämään keskeisiä kipupisteitä nimikkeiden hallinnassa. fi
dc.format.extent 120
dc.language.iso en en
dc.title Item management in engineer-to-order business en
dc.title Nimikehallinta engineer-to-order -liiketoiminnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword item en
dc.subject.keyword item management en
dc.subject.keyword information management en
dc.subject.keyword engineer-to-order en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291590
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account