Tools, methods and processes in product development concept design

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Honkarinta, Marko
dc.contributor.author Ahonen, Sini-Tuulia
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:33:50Z
dc.date.available 2016-03-29T11:33:50Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19955
dc.description.abstract The aim of this work is to improve concept design processes in wind generator development. The essential approach angle is in exploitation of creativity and how to enhance the readiness to facilitate creative problem solving techniques in the process. The purpose is to build also a path how to conduct concept design effectively and integrate that model into the stage-gate model of product development. This work examines tools, methods and processes that are useful in concept design to facilitate the process and to strive for better results. The final problem breakdown and analysis is done based on interviews and observations in the department. Interviewees are from various backgrounds and they all had been involved in the concept generation of wind generators in several projects. Theory of concept design, teamwork and communication, creative problem solving and some smaller background influencers on creativity became the final themes after the refinement of the problem. There are two tangible outcomes of this work. First one is a tool called the facilitator’s manual that includes short explanations of 15 different problem solving techniques and instructions how to easily pull an ideation event with each technique. The facilitator’s manual is designed to ease the problem of holding an ideation meeting was experienced to be very demanding and uncomfortable task. Another outcome is a process description that will establish one clear policy how to conduct concept description. The process chart is integrated to the current stage-gate model. en
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on parantaa konseptisuunnittelun prosesseja tuuligeneraattoreiden tuotekehityksessä. Keskeiset lähestymiskulmat aiheeseen ovat kuinka hyödyntää luovuutta ja parantaa valmiuksia luovien ongelmanratkaisutekniikoiden hyödyntämiseksi prosessissa. Tarkoituksena on myös rakentaa prosessikuvaus kuinka tehokas konseptisuunnittelu toteutetaan ja integroida malli tuotekehityksen stage-gate malliin. Tämä työ tutkii työkaluja, metodeja ja prosesseja, jotka ovat hyödyllisiä helpottamaan konseptisuunnitteluprosessia ja jotka auttavat pyrkiessä parempiin tuloksiin. Lopullinen ongelman jäsentely ja analyysi perustui tuotekehitysosastolla pidettyihin haastatteluihin. Haastateltavien taustat olivat monipuolisia ja he olivat kaikki olleet mukana useiden tuuligeneraattoriprojektien konseptisuunnittelussa. Konseptisuunnittelun teoria, tiimityöskentely ja kommunikaatio, luova ongelmanratkaisu ja muut pienemmät luovuuteen taustalla vaikuttavat asiat valikoituivat työn lopullisiksi teemoiksi ongelman tarkennuksen jälkeen. Työllä on kaksi konkreettista tulosta. Ensinnäkin työn sisällöstä koostettiin Fasilitaattorin manuaali, josta löytyy selitykset viidelletoista erilaiselle ongelmanratkaisutekniikalle ja ohjeet kuinka niiden avulla vetää helposti ideointipalaveri. Fasilitaattorin manuaali on suunniteltu helpottamaan ideointipalaverin vetämistä, joka alunperin koettiin vaativaksi ja epämiellyttäväksi tehtäväksi. Lisäksi työssä kehitettiin prosessikuvaus joka vakiinnuttaa yhden selkeän toimintatavan konseptisuunnittelun läpiviemiseksi. Prosessikuvaus tullaan sisällyttämään nykyiseen stage-gate malliin. fi
dc.format.extent 108
dc.language.iso en en
dc.title Tools, methods and processes in product development concept design en
dc.title Työkalut, menetelmät ja prosessit tuotekehityksen konseptisuunnittelussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword concept design en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword creativity en
dc.subject.keyword ideation en
dc.subject.keyword process development en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291578
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account