The Role of User-Centred Design in Startup-Companies’ Business and Product Development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paukkunen, Minttu
dc.contributor.author Simell, Tommi
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:25:26Z
dc.date.available 2016-03-29T11:25:26Z
dc.date.issued 2016-02-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19926
dc.description.abstract Startups are currently a global phenomenon. On one hand, investors invest in startups with hopes that the startup might return stupendous profits. On the other hand, a notoriously high amount of startups fail, making startups a risky investment. Influential frameworks, such as Lean Startup attempt to lower the chance of startups failing by introducing customer and user-centric approaches to startups’ product and business development. Reaktor, a Finnish software company, acts as an investor for startups, and is therefore interested in finding out ways to increase the likelihood of its startups becoming successful. When successful, this could mean substantial returns from investments. This thesis studies whether GUIDe, a user-interface design method used by Reaktor’s teams, could be applied to support startups, increasing their likelihood of success. The study takes a Design science research approach in attempting to create a modified GUIDe process for startup context. In its theoretical framework, this thesis studies the startup scene in general, with an emphasis on IT startups. The thesis further evaluates success factors of startups, followed by assessing user-centred design and usability, and evaluating how they address startup success factors. The theoretical framework uses these findings to present a customized GUIDe process, Artifact 1. The empirical study of this thesis examines the product development process and success of five different IT startups, attempting to validate Artifact 1. The empirical study is used as an iteration to develop Artifact 1 to Artifact 2, by using the success, product development process and perceived best practices and faced challenges of startups interviewed. The results of this thesis concluded that while a systematic user-centric approach seems to be linked to success in the studied startups, no causality can be established based on this research. The research further suggests that a generalizable process for a diverse set of startups is difficult to produce, and gives suggestions to further research. en
dc.description.abstract Kasvuyritykset ovat tällä hetkellä maailmanlaajuinen ilmiö. Sijoittajat sijoitavat kasvuyrityksiin siinä toivossa, että kasvuyrityksestä saadaan aikanaan valtava tuotto. Toisaalta kasvuyritykset ovat pahamaineisia siinä, että suurin osa niistä epäonnistuu. Kasvuyritykset ovat siis riskialttiita sijoituksia. Lean Startupin kaltaiset tunnetut toimintamallit pyrkivät parantamaan kasvuyritysten onnistumisen mahdollisuuksia. Tärkeiksi teemoiksi tässä nousevat asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys kasvuyrityksen tuote- ja liiketoiminnan kehittämisessä. Suomalainen ohjelmistoyhtiö Reaktor on myös sijoittanut kasvuyrityksiin. Näin ollen Reaktoria kiinnostaa edesauttaa sijoittamiensa kasvuyritysten menestymisen edellytyksiä. Onnistuessaan tämä voisi tarkoittaa suuria tuottoja. Tässä diplomityössä tutkitaan voisiko GUIDe, Reaktorin ketterien projektiryhmien käyttämä käyttöliittymänsuunnittelumenetelmä toimia kasvuyritysten tukena, lisäten niiden mahdollisuuksia menestyä. Tässä diplomityössä käytetään suunnittelutieteellisen tutkimuksen lähestymistapaa, joka pyrkii luomaan muokatun GUIDe-prosessin kasvuyrityksille. Tämän diplomityön teoreettisessa pohjassa tutustutaan kasvuyrityksiin yleisesti, informaatioteknologisiin kasvuyrityksiin painottuen. Teoreettinen pohja tarkastelee myös kasvuyritysten menestystekijöitä, jatkaen käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja GUIDen tarkasteluun arvioiden mikä on edellämainittujen suhde kasvuryitysten menestystekijöihin. Teoreettisen pohjan havaintojen perusteella esitetään räätälöity GUIDe-prosessi: Artefakti 1. Diplomityön empiirinen osa tarkastelee viiden eri IT-kasvuyrityksen tuotekehitysprosessia sekä menestymistä, yrittäen validoida ensimmäistä artefaktia. Empiirinen tutkimus toimii iteraationa, jonka pohjalta Artefakti 1:stä kehitetään Artefakti 2, pohjautuen haastateltujen kasvuyritysten menestymiseen, tuotekehitysprosessiin sekä koettuihin hyviin toimintatapoihin ja haasteisiin. Diplomityön tuloksissa todetaan, että vaikka tutkittujen kasvuyritysten perusteella kasvuyrityksen menestymisen ja systemaattisen, käyttäjäkeskeisen tuotekehitysprosessin välillä näyttäisi olevan yhteys, ei tutkimuksen perusteella voi todeta kausaliteettia. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että yleispätevän prosessin luominen kasvuyrityksille on vaikeaa. Lisäksi diplomityön lopussa annetaan ehdotuksia jatkotutkimuksia varten. fi
dc.format.extent 90 + 9
dc.language.iso en en
dc.title The Role of User-Centred Design in Startup-Companies’ Business and Product Development en
dc.title Käyttäjäkeskeisen suunnittelun rooli kasvuyritysten tuote- ja liiketoiminnan kehittämisessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword user-centred design en
dc.subject.keyword startups en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword GUIDe en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291549
dc.programme.major Media fi
dc.programme.mcode IL3009 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account