Strategic Investment Simulation Based on Enterprise Architecture

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Helenius, Mika
dc.contributor.author Vaalberk, Kristjan
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:22:26Z
dc.date.available 2016-03-29T11:22:26Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19904
dc.description.abstract This thesis takes the view of Enterprise architecture while focusing on business development in Information Technology project management. It seeks an answer to a key question: “How can a company use enterprise architecture–based simulation in strategic investment planning?” The thesis has been conducted in the information and communication technology department of a Nordic refining and marketing company. This research is a case study that uses the Design Science research method with a systematic literature review. As a result of this study, a Microsoft Excel–based artifact, or a tool, for strategic investment planning is created along with the documented process that led to it. Systematic Literature Review identified a possible advancement in Enterprise Architecture by finding two separate lines of literature that, if combined, would lead to an advancement in theory on how to steer enterprise architecture with architectural control points. Furthermore, SLR also identified a lack of articles describing tools to simulate long-term project investment planning. Existing tool capability seems to already exist in industry, and research on their capabilities was not found. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö tutkii yritysarkkitehtuurin näkökulmasta liiketoiminnan kehitystä tietotekniikan projektien kautta. Tämä tutkimus etsii vastausta tutkimuskysymykseen: "Miten yritys voi käyttää kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaa simulointia strategisessa investointien suunnittelussa?" Työ on tehty tieto- ja viestintätekniikan osastolla pohjoismaisessa jalostus- ja markkinointiyhtiössä. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa käytetään Desing Science Research tutkimusmallia ja systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt Microsoft Excel-pohjainen artefakti, strategisten IT-investointien suunnitteluun. Lisäksi samalla on luotu ja dokumentoitu prosessi, jonka tuloksena työkalu rakentui. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yritysarkkitehtuurin julkaisuihin paljasti kaksi erillistä tutkimusjatkumoa. Näiden jatkumoiden yhdistäminen mahdollistaisi teorian edistämisen: strategista kokonaisarkkitehtuuria voitaisiin ohjata arkkitehtuurin ohjauspisteillä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tunnisti myös pitkäaikaisten investointien projektien simulointiin liittyvien akateemisten julkaisujen vähäisyyden. Olemassa olevia työkaluja vastaavan tyyppisillä valmiuksilla näyttäisi olevan olemassa, mutta tutkimuksia niiden kyvykkyyksistä ei löytynyt. fi
dc.format.extent 71+43
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Strategic Investment Simulation Based on Enterprise Architecture en
dc.title Yritysarkkitehtuuriin perustuva strateginen investointisimulaatio fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword enterprise architecture en
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword simulation en
dc.subject.keyword finance en
dc.subject.keyword tool en
dc.subject.keyword artifact en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291527
dc.programme.major Framtidens Industriföretag (FIF) fi
dc.programme.mcode TU3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme EST - Master’s Programme in Electrical Engineering (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account