Changes in phase-amplitude coupling caused by propofol anaesthesia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Wohlschläger, Afra
dc.contributor.author Sokka, Elmo
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:01:48Z
dc.date.available 2016-03-29T11:01:48Z
dc.date.issued 2016-02-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19897
dc.description.abstract Anaesthesia studies provide an excellent opportunity to study the changes in brain signals brought about by loss of consciousness. In this thesis I analyse EEG data in the awake and propofol-anaesthetised states, attempting to characterise the changes in phase-amplitude coupling. This organisation of neuronal oscillations has been proposed to act as a mechanism for neuronal processes to integrate information between different spatial and temporal scales. I pay special attention to avoiding the usual pitfalls in this type of analysis in order to obtain meaningful results. In accordance with previous research, a strong and highly synchronous frontal alpha rhythm is observed during propofol anaesthesia, replacing the occipital alpha rhythm of the awake state. I show here for the first time that this new rhythm is strongly linked to frontal gamma activity through phase-amplitude coupling. The result raises questions about the fundamental roles of phase-amplitude coupling in the functioning of the brain. en
dc.description.abstract Anestesiatutkimus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia tajunnan menetyksen aiheuttamia muutoksia aivoissa. Tässä diplomityössä analysoin EEG-mittauksia valveilla olon ja propofol-anestesian aikana ja pyrin kuvailemaan muutoksia vaihe-amplitudikytkennässä. Tämäntyyppisen järjestymisen aivojen rytmisessä toiminnassa on esitetty yhdistävän tietoa eri aika-ja pituusskaaloilla tapahtuvien prosessien välillä. Kiinnitän erityistä huomiota menetelmiin siten, että tulokset ovat mahdollisimman mielekkäitä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, anestesian aikana frontaalialueille ilmestyy vahva, synkronisoitunut alfa-rytmi. Tässä työssä osoitan ensimmäistä kertaa, että tämä rytminen toiminta on yhteydessä frontaaliseen gamma-aktiivisuuteen vaihe-amplitudikytkennän kautta. Tämä tulos kyseenalaistaa vaiheamplitudikytkennän oletetun merkityksen aivojen toiminnassa. fi
dc.format.extent 7+55
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Changes in phase-amplitude coupling caused by propofol anaesthesia en
dc.title Propofol-anestesian aiheuttamat muutokset vaihe-amplitudikytkennässä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword phase-amplitude coupling en
dc.subject.keyword cross-frequency coupling en
dc.subject.keyword propofol anaesthesia en
dc.subject.keyword loss of consciousness en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291520
dc.programme.major Lääketieteellinen tekniikka fi
dc.programme.mcode F3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Salmelin, Riitta
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse