Learning Centre

Tehostetuotannon kursseja kehittämässä - Toimintatutkimus opetuksen suunnittelusta ammatilliseen koulutukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Leinonen, Teemu
dc.contributor.author Luotonen, Markku
dc.date.accessioned 2016-03-29T10:15:48Z
dc.date.available 2016-03-29T10:15:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19866
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää visuaalisten tehosteiden (engl. visual effects tai VFX) suunnittelun ja toteuttamisen työnkulkuun perehdyttävää kurssikokonaisuutta. Kehityksen kohteena ollut kokonaisuus sisältyy Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon Animaatio- ja tehostetuotannon tutkinnon osaan. Opettajana toteutettu kehitystyö ja sen tulosten soveltaminen tapahtui Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipisteessä Helsingissä. Kehitystyö keskittyi pääasiassa kokonaisuudelle toimivan rakenteen löytämiseen, visuaalisten tehosteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavan orientaatioperustan muotoilemiseen ja opiskelijoiden motivaatiota lisäävien tekijöiden pohtimiseen. Motivaatiota tarkasteltiin tavoiteorientaatioteorioita apuna käyttäen. Kurssikokonaisuuden opetusmenetelmänä käytettiin ongelmalähtöistä projektioppimista. Toimintatutkimukselle tyypillisesti kehitystyön tavoitteet nousivat käytännön ongelmista ja niiden kehitystarpeista. Kurssikokonaisuus on kehittynyt vaiheittaisesti ja aineistoa on kertynyt kahdelle eri opiskelijaryhmälle toteutetuista kurssikokonaisuuksista. Tutkimuksen aineistoa kerättiin opiskelijoiden kurssipalautteiden, oppimisen arviointiin liittyvän havainnoinnin ja koetuotannon toteuttamisen muodossa. Kehitystyön tuloksina syntyi kurssikokonaisuuden suunnitelma, opiskelijoiden orientointia varten kehitetty orientaatioperusta, sekä sen esittelemisessä käytettävää materiaalia. Palautekyselyaineistosta nousi esiin hyödyllisiä kehitysehdotuksia kokonaisuuden toteuttamiselle ja mielenkiintoisia löydöksiä motivaation, orientoituneisuuden ja palautteen positiivisuuden yhteyksistä. Kurssikokonaisuus kehittyi huomattavasti jo tutkimuksen aineiston keruun aikana kahdelle eri opiskelijaryhmälle toteutettujen kokonaisuuksien välillä. Kehitystyöstä ja tutkimuksen tekemisestä on ollut konkreettista hyötyä opettajan työn sujumiselle ja ennen kaikkea opiskelijoiden oppimiselle. Kehitystyön myötä kurssikokonaisuudelle on löytynyt toimiva rakenne ja kurssikokonaisuuden aihealueesta on noussut esiin ydinsisältöjä, joita painotetaan opetuksessa ja tehtävänannoissa. Pienryhmien koko ja työtehtävien jako ryhmien sisällä on myös optimoitunut. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää apuna samankaltaisten opintokokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. fi
dc.format.extent 69 + 1
dc.language.iso fi en
dc.title Tehostetuotannon kursseja kehittämässä - Toimintatutkimus opetuksen suunnittelusta ammatilliseen koulutukseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword visuaaliset tehosteet fi
dc.subject.keyword ammatillinen koulutus fi
dc.subject.keyword 3D-animaatio fi
dc.subject.keyword orientaatio fi
dc.subject.keyword motivaatio fi
dc.subject.keyword tehostetuotanto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291487
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Rasmus
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics