What lies beneath KIVIKASA and what is sound art? - KIVIKASA as a step to undersntand sound art and sound art as a way to understand KIVIKASA

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Takala, Päivi
dc.contributor.author Leinonen, Ari-Pekka
dc.date.accessioned 2016-03-29T10:15:41Z
dc.date.available 2016-03-29T10:15:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19865
dc.description.abstract In the Spring of 2014 my colleague, Saku Kämäräinen, and I created a sound artwork for the Me- dia Lab students’ group-exhibition in Tokyo. In the aftermath of the exhibition I started to ponder how our artwork relates to the context of sound art and my personal uncertainty about the whole field of sound art in general. I started reading literature about sound art and the ideas that I was exposed to and the beginning of a collaboration through internship with sound artist Ariel Busta-mante, made me ask the question from myself — “What is sound art and what kind of sound art KIVIKASA is?” My master thesis walks through this aforementioned chain of events utilizing the method of practice based research in which the subject of inquiry is the artwork, its creator and the whole process. I will reflect my personal background motivations and attitudes, review events and ideas that have influenced the creative process. Through these intentions and believes I will review and reflect the creative process — both design and construction process by revealing what lies beneath KIVIKASA until the moment when the first question was asked that ignited this writing process. Then I will be transported into the world of sound art literature to explore what sound art is, or what it could be. This is done by reviewing history of sound art and some of the ideas that are expressed in the literature, for example listening and the habit of sound art sticking with its own materiality of sound. In the end I will be brought back to analyse and inspect the artwork in the light of new acquired understanding from the literature. I am trying to find understanding to the question: “What kind of sound art KIVIKASA is?” In the conclusion I try to search understanding about how the writing process, literature and the whole process affected me. Underneath this process lies a will to understand something that I don’t yet understand. en
dc.description.abstract Keväällä 2014 tein yhdessä opiskelijakaverini Saku Kämäräisen kanssa äänitaideteoksen Media Labin opiskelijoiden yhteisnäyttelyyn Tokioon. Näyttelyn jälkimainingeissa aloin pohtimaan teoksen sijoittumista äänitaiteen kontekstiin ja omaa epätietoisuuttani aiheesta. Aloin lukemaan äänitaidetta käsittelevää kirjallisuutta ja sen esiin nostamat ajatukset, sekä tutustumiseni äänitaiteilija Ariel Bustamanteen työharjoittelun kautta saivat minut kysymään — mitä on äänitaide ja millaista äänitaidetta tekemäni teos KIVIKASA on? Lopputyöni kirjoitelmaosio käy läpi tämän yllämainitun tapahtumaketjun tekijälähtöisen tutkimustavan kautta, jossa tutkimuksen kohteena on teossen tekijä ja koko prosessi. Käyn läpi asennehistoriaani ja taiteelliseen ilmaisuuni vaikuttaneita tapahtumia ja ilmiöitä. Niiden kautta peilaan teoksen suunnittelu- ja tekoprosessia nostaen taikurin mustaa kangasta ja kertoen mitä KIVIKASAN alla piilee, aina kysymyksen asettamishetkeen saakka, joka sai tämän kirjoitusprosessin alulle. Sitten tapahtumat vievät minut äänitaidekirjallisuuden maailmaan selvittämään mitä äänitaide on tai mitä se voisi olla käyden läpi äänitaiteen historiaa ja siihen liittyvää pohdintaa mm. kuuntelusta ja äänitaiteen äänikeskeisyydestä. Lopulta saattaen minut uuden ymmärryksen kautta tutkimaan teosta kirjallisuudesta esiin nousseiden ajatusten valossa. Yrittäen löytää ymmärrystä kysymykseen millaista äänitaidetta KIVIKASA on. Loppupäätelmissäni etsin ymmärrystä kirjoitelmastani, äänitaiteesta ja prosessin vaikutuksista minuun. Kaiken taustalla ollessa halu ymmärtää sellaista mistä minulla ei ole vielä ymmärrystä.
dc.format.extent 80+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title What lies beneath KIVIKASA and what is sound art? - KIVIKASA as a step to undersntand sound art and sound art as a way to understand KIVIKASA en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword sound art en
dc.subject.keyword sonic art en
dc.subject.keyword sound en
dc.subject.keyword listening en
dc.subject.keyword practice based research en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291486
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ikonen, Antti
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account