Tunneosaamisen merkitys muutostilanteissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kostamo, Tuukka
dc.contributor.advisor Buhanist, Paul
dc.contributor.author Toivonen, Olli
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:22:47Z
dc.date.available 2016-02-16T07:22:47Z
dc.date.issued 2016-01-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19729
dc.description.abstract Yhä tiukkana jatkuvassa taloustilanteessa yritys toisensa perään joutuu aloittamaan YT-neuvottelut ja etsimään säästöjä. Kilpailuvaltiksi ja yrityksien hengissäpysymisen ehdoksi on tullut kyky uudistua ja muuttua. Tämä tarkoittaa usein muuttuvia organisaatiorakenteita, muuttuvia työtehtäviä, uusia työskentelytiloja ja vaihtuvia työkavereita. Organisaatioiden on pystyttävä jollain tavoin hallitsemaan näitä muutosprosesseja, jotta työntekijät pysyisivät mahdollisimman tehokkaina ja työkykyisinä sekä muutosprosessien aikana kuin myös niiden jälkeen. Tutkijat ovat osoittaneet, kuinka tunteet vaikuttavat lukuisin eri tavoin ihmisten päivittäisessä elämässä niin päätöksien tekemiseen kuin informaation tulkitsemiseen. Tunteet ovat jatkuvasti läsnä organisaatioiden arjessa ja varsinkin muutokset voivat saada työntekijöissä aikaan voimakkaitakin tunnereaktioita. Ratkaisuksi tunteiden huomioimiseen tarjotaan tunneosaamista, jota Atlantin toisella puolella ollaan jo viemässä kauppakorkeakoulujen kursseille. Työssäni tutkin tapaustutkimuksen avulla tunneosaamisen merkitystä muutostilanteissa, ja millä tavoin tunteiden huomioiminen muutoksessa vaikuttaa työntekijöiden toimintakykyyn. Tutkimuskohteenani oli valmennusyhteistyö organisaatio A:n ja yritysvalmennusyritys Milestonen välillä. Yhteistyön aikana A:n koko esimieskunta on käynyt läpi muutosjohtamisen valmennukset. Tutkimukseni koostui Milestonen toimintaperiaatteisiin tutustumisesta, yhden valmennuspäivän seuraamisesta sekä A:n henkilöstön kehittämispäällikön ja valmennuspäivään osallistuneiden esimiesten haastatteluista. Tutkimukseni tuloksissa esitetään miten esimiehet ovat oivaltaneet tunteilla olevan luonnollinen rooli muutoksissa, ja mitä hyötyä tästä oivalluksesta on heille ollut. He ovat pystyneet ymmärtämään alaistensa sekä omia reaktiotaan paremmin ja osanneet suhtautua niihin uudella tavalla. Tuloksissa osoitetaan lisäksi, mitä konkreettisia hyötyjä esimiehet ja organisaatio A ovat saaneet alettuaan systemaattisesti kuunnella työntekijöidensä huolia. Esimiehet ovat pystyneet kohdentamaan viestintäänsä paremmin ja vääriltä huhuilta on päästy ajoissa katkaisemaan siivet. Alaiset ovat tulleet kuulluiksi, ja he ovat pystyneet paremmin keskittymään töihinsä. Työni tuloksissa esittelen myös mistä onnistunut ja osallistava tunneosaamisen valmennus koostuu. Tietoa ei yritetä kaataa osallistujien päähän ylhäältä käsin, vaan ihmisten osallistaminen ja heidän oivalluttamisensa ovat valmennuksen keskiössä. Valmentajan rooli on tärkeä, mutta oleellista on saada valmenettavat itse ajattelemaan ja oivaltamaan uusia tapoja toimia. Lisäksi esittelen 10 onnistumisen elementtiä, joiden näen vaikuttaneen tunneosaamisen jalkautukseen organisaatiossa. fi
dc.description.abstract Economic situation continues to be really tough and firm after firm is forced to cut down costs and start co-operation negotiations. Businesses competitiveness is more and more based on their ability to renew and change. This often means swift changes in organization structures, new work tasks and work spaces, and new colleagues. Organizations need to control these change processes in a way that their employees can stay efficient and capable to work, both during the change and after it. Researchers have shown how emotions effect peoples normal lives in multiply different ways. Emotions for example effect our decision-making and how we interpret information. Emotions are always present in the daily life of organizations and changes can cause strong emotional feelings in workers. Emotional intelligence has been offered as a solution. Business universities in the United States have already incorporated it to their curriculums. In my research I had a case study where I was searching for the significance of emotional intelligence in changes and what kind of effect it has on employees’ performance if their emotions are taken in account. The area of study was a coaching collaboration between organization A and coaching company Milestone. During this cooperation A’s managing and superior staff had went through change management coaching. In my research I studied Milestone’s principles, participated in one coaching day and interviewed A’s HR director and the managers who participated in that coaching day. Results show that managers have realized that emotions have a natural role in changes, and what benefits they have gained through this realization. They have been able to understand better how they themselves and their employees behave and react. They have also learned to deal with these reactions in a new way. I also show what concrete benefits the supervisors and organization A have gained after they started to systematically listen to their employees concerns. Managers have been able to aim their communication better and to catch rumors right in the beginning. Employees’ views have been taken into account and they have been able to concentrate better into their work tasks. I also show what makes up a succeeding and participating coaching process. Information and knowledge is not poured onto participants from above, instead they have been involved. Getting the participants to grasp new ideas is in the center of the coaching. The role of a coach is also important but the crucial thing is to get the participants to think by themselves and to grasp new ways to perform. In the end I also introduce 10 elements of success, which have been effecting the deployment of emotional intelligence in organization A. en
dc.format.extent 107
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tunneosaamisen merkitys muutostilanteissa fi
dc.title The significance of emotional intelligence in change en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tunteet fi
dc.subject.keyword tunneosaaminen fi
dc.subject.keyword muutosjohtaminen fi
dc.subject.keyword valmentaminen fi
dc.subject.keyword osallistaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161369
dc.programme.major Ihminen ja vuorovaikutus fi
dc.programme.mcode IL3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account