Development of the mechanical subsystems for an on-line 3D optical granulometry system

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saviranta, Pertti
dc.contributor.author Laakso, Aki
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:22:29Z
dc.date.available 2016-02-16T07:22:29Z
dc.date.issued 2016-01-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19726
dc.description.abstract This thesis presents the process of designing the mechanical structure for a commercial particle size analyzer of granular material based on on-line 3D optical granulometry technology. The analyzer can be used to monitor and increase the performance of various processes within the mining, mineral, and metal industry (MMMI), particularly grinding processes that utilize autogenous and semi-autogenous grinding mills. The analysis system contributes to the evolution of the MMMI in a more energy efficient direction, resulting in a decreased ecological footprint of the industry as well as financial benefits for the operators. The design work done for this thesis contributes to a product development project by Outotec, a technology company specializing in the MMMI. Prior work within the project included a detailed business analysis and software development. A systematic methodology to carry out the design work was derived from the field of engineering design literature. The methodology is based on decomposition of the design problem into smaller subproblems. By finding solutions for each subproblem individually, an overall conceptual solution is produced. This methodology was used to create explicit engineering parameters and a conceptual solution for the mechanical structure of the product, based on the prior work done on the product development project. The conceptual solution was then defined further into a complete mechanical design and a functional prototype. The prototype was tested and evaluated based on the engineering parameters. Based on the results, a second iteration of the design was created, improving on the initial design. Based on objective evaluation of the second design iteration, the design meets all the criteria set for the product development project and can be taken to market. However, the evaluation and further iteration of the design will continue after product launch based on customer feedback and product performance. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö esittelee optiseen 3D granulometriateknologiaan perustuvan kaupallisen partikkelikokoanalysaattorin mekaanisen suunnitteluprosessin. Analysaattorin pääasiallinen käyttötarkoitus liittyy kaivosteollisuuden erinäisten prosessien monitorointiin ja ohjaukseen. Ensisijainen käyttökohde on autogeenisiä ja semiautogeenisiä myllyjä hyödyntävien jauhatusprosessien syöttömateriaalin monitorointi. Suunniteltu laitteisto edistää kaivosteollisuuden kehittymistä energiatehokkaampaan suuntaan ja siten toimialan aiheuttaman ekologisen jalanjäljen pienentämistä. Laitteen tarkoitus on myös tuottaa taloudellista hyötyä sekä kaivosteollisuuden operaattoreille että laitteen toimittajalle. Tämän diplomityö on tehty kaivosalalla toimivan teknologiayhtiön, Outotecin, toimeksiannosta ja edesauttaa erästä yhtiön tuotekehitysprojektia. Suunnittelutyö toteutettiin tuotekehitykseen liittyvästä kirjallisuudesta löydettyjä systemaattisia menetelmiä hyödyntäen. Käytetty suunnittelumetodiikka perustuu suunnitteluongelman jakamiseen pienempiin osatekijöihin. Suunnitteluongelma ratkaistaan löytämällä kullekin osatekijälle toimiva ratkaisu. Kyseiseen metodiikkaan sekä tuotekehitysprojektin aiempiin työpanoksiin perustuen tuotteelle luotiin yksikäsitteiset suunnitteluparametrit sekä mekaaninen konsepti. Konseptin pohjalta suunniteltiin tuotteen mekaaninen rakenne ja rakennettiin toimiva prototyyppi, joka testattiin aiemmin luotujen suunnitteluparametrien perusteella. Tulosten perusteella tuotteesta suunniteltiin toinen versio, jossa korjattiin testauksessa havaittuja puutteita. Toisen tuoteversion objektiivisen arvioinnin perusteella suunnittelutyön tavoitteisiin on päästy. Tämän arvion perusteella tuote täyttää kaikki sille asetetut kriteerit ja se voidaan viedä markkinoille. Tuotteen suorituskyvyn arviointi ja rakenteen iterointi jatkuu kuitenkin vielä markkinoille viennin jälkeen. fi
dc.format.extent 69+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Development of the mechanical subsystems for an on-line 3D optical granulometry system en
dc.title Hihnan päällä toimivan optisen 3D-granulometriajärjestelmän mekaanisten oheislaitteiden kehitys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mechanical engineering en
dc.subject.keyword machine design en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword optical granulometry en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161366
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse