Learning Centre

Yhteistoiminta hajautetussa organisaatiossa talotekniikan suunnittelualalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tapper, Jan
dc.contributor.author Pohjalainen, Ville
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:20:31Z
dc.date.available 2016-02-16T07:20:31Z
dc.date.issued 2016-01-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19707
dc.description.abstract Wise Group Finland Oy Talotekniikka on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti. Suurin osa työntekijöistä työskentelee kuitenkin edelleen Espoon toimipisteessä. Kasvaminen on tapahtunut paitsi uusia työntekijöitä palkkaamalla, myös yrityskauppojen myötä. Suunnittelukäytännöt ja toimintatavat ovat saattaneet erota merkittävästikin uusien toimipisteiden ja Espoon toimipisteen välillä. Molemminpuolinen oppiminen on tärkeässä osassa toiminnan kehittämisessä. Tässä diplomityössä tarkastellaan Wise Group Finland Oy Talotekniikan toimintaa ja käytäntöjä pääasiassa organisaatioteorian pohjalta. Myös palveluiden tuotteistamista käsitellään. Näiden lisäksi tehtiin haastatteluita: ensin Kotkan ja Jyväskylän toimipisteissä ja myöhemmin Espoon ja Helsingin toimipisteissä. Näissä haastatteluissa käytiin läpi työntekijöiden kokemuksia ja tuntemuksia hajautettuna organisaationa toimimisesta sekä kartoitettiin millaisiin ongelmiin ja vaikeuksiin on suunnittelussa törmätty. Tämän aineiston pohjalta saatiin ohjeistus hajautetussa organisaatiossa toimimisesta paitsi organisaatiotasolla, myös projektitasolla. Suunnittelukäytännöt yhdenmukaistamalla, viestintää kehittämällä ja laatujärjestelmää selkeyttämällä päästään suunnittelu-prosesseissa siihen pisteeseen, että voidaan laatia palvelutuotteita, jotka asiakas saa aina samanlaisena riippumatta siitä, missä palvelutuote on tehty. fi
dc.description.abstract Wise Group Finland Oy Building Services has grown fast during the last few years. Majority of employees still work in Espoo. The growth has happened not only by hiring new workers but also from acquisitions of new companies. The design methods within different offices may have differed greatly from those of office in Espoo. Mutual learning is important in development of the operations. In this master’s thesis, operations and practices of Wise Group Finland Oy Talotekniikka are being observed from the perspective of organization theory and productization of services. In addition, employees were interviewed. First in Kotka and Jyväskylä and after that in Espoo and Helsinki. Interviews covered the experiences and sensations of interviewees about working in a decentralized organization. Also possible problems and difficulties were surveyed. Based on this material, an instruction on how to work in a decentralized organization and projects was issued. By standardizing the design methods, developing communication and clarifying the quality system, the design process will reach the point where service products can be designed so that wherever the product is designed, the customer will essentially get the exact same product. en
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Yhteistoiminta hajautetussa organisaatiossa talotekniikan suunnittelualalla fi
dc.title Co-operation in a decentralized organisation in building services en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword yhteistoiminta fi
dc.subject.keyword hajautettu organisaatio fi
dc.subject.keyword talotekniikka fi
dc.subject.keyword LVI-suunnittelu fi
dc.subject.keyword tuotteistaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161347
dc.programme.major LVI-tekniikka fi
dc.programme.mcode K3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 53139
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics