Corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutus yrityksen arvostukseen?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Ilveskoski, Tuomas
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/196
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus corporate governancen kehitykseen kohdemaissa ja havainnoida corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutusta yrityksen arvostukseen markkinoilla. Tutkimuksen lähtökohtana on corporate governancen rooli sijoittajien ja yritysten välisen luottamuskuilun kaventajana. Luottamuskuilun kaventuessa sijoittajat voisivat taloustieteellisen teorian perusteella tarjota yrityksille rahoitusta alhaisemmalla pääomakustannuksella, mikä voisi näkyä yrityksien arvostuksessa. Lähdeaineisto Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa ja Baltian maissa vuosina 2005–2007 listautuneista yrityksistä. Corporate governancen kehityksen havainnoimiseen käytettiin 537 yritysvuotta. Corporate governancen ja arvostuksen välisen suhteen tutkimisen otokseksi muodostui 368 yritysvuotta. Corporate governance -aineisto saatiin yritysten tilinpäätöksistä sekä vuosikertomuksista. Yritysten perustiedot haettiin Orbis-tietokannasta. Aineiston käsittely Tutkimuksessa hallitusten corporate governancen tasoa yrityksissä mitattiin corporate governance-indeksillä, joka suhteutti yritysten hallitusten toimitavat corporate governance-suosituksiin. Corporate governance-indeksin kehitystä tutkimuksessa seurattiin Herfindahl-indeksillä. Arvostuksen ja corporate governcen välistä suhdetta havainnoitiin tutkimuksessa monimuuttujaregressioanalyysilla. Lisäksi tutkimuksessa otettiin huomioon corporate governance-indeksin mahdollinen endogeenisyys tutkimalla yrityksen arvostusta myös 2SLS-regressioanalyysilla. Tulokset Tutkimuksen tulokset korostavat corporate governancen merkityksen kasvaneen yrityksien toiminnassa. Lisäksi tulokset vahvistavat corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen yrityksen arvoa kohottavan vaikutuksen hallituksen kokoonpanon osalta. Hallituksen riippumattomuuden kasvun ja arvon välillä puolestaan havainnoitiin arvoa alentava yhteys. Tutkimuksen tuloksia ei vääristä endogeenisyys 2SLS-regressioanalyysin perusteella. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutus yrityksen arvostukseen? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword hallitus
dc.subject.keyword arvostus
dc.subject.keyword endogeenisyys
dc.subject.keyword Suomi
dc.subject.keyword Baltia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151108
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon hallitukset
dc.subject.helecon boards of directors
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon maine
dc.subject.helecon reputation
dc.ethesisid 12064
dc.date.dateaccepted 2009-05-18
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account