Toijala hybrid - Akaa Toijalan ratapihasuunnitelma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor -, -
dc.contributor.author Leino, Janne
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:09:19Z
dc.date.available 2016-02-16T07:09:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19688
dc.description.abstract Toijalasta tuli vuonna 1876 merkittävä rautateiden risteysasema, kun junat alkoivat kulkea Toijalan kautta Helsingin, Tampereen ja Turun suuntaan. Rautateiden rakentamisen yhteydessä alueelle rakennettiin veturitalli varikkoa varten. Veturitallin vanhimmat osat rakennettiin vuonna 1874 samaan aikaan kun Hämeenlinna-, Tampere-, Turku radan rakennustyöt aloitettiin. Kun huomioidaan alueen keskeinen sijainti suhteessa Toijalan keskustaan alue on varsin vajaalla käytöllä. Alueella sijaitsee vanha veturitalli, vesitorni ja muita eri aikoina rakennettuja rakennuksia, jotka ovat liittyneet alueen alkuperäiseen toimintaan. Ratapiha-alueelle on suunniteltu hybridi kokonaisuus, joka pitää sisällään monitoimihallin, hyvinvointikeskuksen, toimistohotelli (tai hotellitornin), asuintaloja, liikekeskuksen, toimistotiloja sekä maanalaisen parkkitason. Julkiset tilat kokoavat alueen yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi, joka on painotettu kevyenliikenteen käyttöön. Alueella on mahdollista järjestää erillisiä ulkoilmatapahtumia tai toiminta voi olla liitettynä monitoimihallissa toimivaan tapahtumaan. Monitoimihallin suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon saapuminen juna-aseman suunnasta ja rakennusten liittyminen vanhaan veturitalliin. Alueelle suunnitellut rakennukset luovat kokonaisuuden veturitallin, vesitornin ja urheilukenttien kanssa. Toiminnallisesti uusi alue on monipuolinen kokonaisuus erilaisia toimijoita, pääpainona monitoimihalli, jossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia, kuten harrastetoimintaa, konsertteja, urheilutapahtumia, näyttelyitä sekä erilaisia messutapahtumia. Suunnitelma ehdottaa alueelle 48 500 kem2 lisärakentamista ja paikoitus kapasiteettia 912 autopaikkaa. Arkkitehtuuriltaan monitoimihalli on yhtenäinen rakennus, joka on verhoiltu kauttaaltaan kattotiilimäisellä julkisivu/katto ratkaisulla häivyttäen näin rakennuksen mittakaavaa. Aukotukseltaan rakennus on myös yhtenäinen käyttäen yhtä ikkunakokoa, kuitenkin huomioiden sisätilan valontarpeen. Monitoimihallin pohjoisosa on aukotukseltaan vaatimatonta näin valon määrä on helposti hallittavissa sisätiloissa. Aukotus lisääntyy eteläpäänhän saavuttaessa jossa sijaitsee hyvinvointikeskus, joka toiminnaltaan vaatii enemmän luonnonvaloa sisätilaan. Tämän diplomityön pohjana on 2015 järjestetty Akaan Toijalan keskustan kehityskilpailu, jonka suunnittelin yhdessä Edgars Racinsin kanssa. Diplomityö jatkaa kilpailutyön konseptia lisäten siihen kilpailun tarkastelu alueella mukana olleen ratapihanalueen johon kilpailutyössä ei oltu otettu kantaa. fi
dc.description.abstract In year 1876 Toijala became a significant crossroad of railways when trains started go via Toijala to Helsinki, Tampere and Turku. The oldest parts of the rail yard were built in 1874, around the same time the construction works for Hämeenlinna-Tampere-Turku-railway started. Considering the central location in relation to the city center of Toijala the area is in little use. In the area you can find an old train warehouse, water tower and other buildings that were built in different decades and have all been a part of the original operation of the rail yard. The planning on the rail yard consists of a hybrid complex that contains a multi-purpose hall, a wellness services center, an office hotel (or a hotel tower), housing blocks, a shopping center, office spaces and an underground parking lot. The public spaces designed on the area form a natural ensemble with the train warehouse, water tower and sports fields, the area has a particular emphasis on pedestrians and cyclists. The rail yard area can be turned into various concepts e.g. it possible to organize different kinds of outdoor happenings such as concerts, exhibitions or the activity can be a part of the multi-purpose hall events such as sports or fair events. In the planning of the multi-purpose hall there was a particular consideration regarding the traffic arriving from the train station and the conjunction of the buildings to the old train warehouse. The way from the station to the hall is easy and accessible. The new buildings fit naturally with the old rail yard scenery. All in all, the design suggest building 48 500 floor space of new space and 912 parking places. The architecture of the multi-purpose hall is one unified shape which is coverd all around with a special roof-facade tile. Not only is it an interesting material solution but it also disguises the scale of the building in an elegant way. Openings of the building are the same size, letting natural light in where it is needed. The north part of the multi-purpose hall has less openings so it is easier to control the light inside. Where as in the south part of the building there are more openings, there you find the wellness center spaces that need more natural light. This Master’s Thesis is based on an architecture competition in 2015, the developpment of City Center of Akaa, Toijala, which I designed with Edgars Racins. This Master Thesis continues to study the competition entry concept and adds in the competition rail yard are that was a part of the competition but was not included in our original entry. en
dc.format.extent 73
dc.language.iso fi en
dc.title Toijala hybrid - Akaa Toijalan ratapihasuunnitelma fi
dc.title Toijala hybrid - Akaa Toijala rail yard plan en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword hybrid fi
dc.subject.keyword ratapiha fi
dc.subject.keyword monitoimihalli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161328
dc.programme.major Rakennussuunnittelu fi
dc.programme.mcode A-8 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.programme Arkkitehtuuri fi
dc.location P1 Ark A folio fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account