Learning Centre

Reaching out through comics -Co-creating comics for environmental education

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Seliger, Marja
dc.contributor.advisor Takalo, Tiitu
dc.contributor.author Happonen, Heta
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:07:09Z
dc.date.available 2016-02-16T07:07:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19669
dc.description.abstract This thesis investigates how to use co-creation to create suitable comics for environmental education, and how does a co-creative process perform in creating comics for environmental education? The thesis project was done in collaboration with the Finnish office of the World Wildlife Fund for Nature. A place for the thesis comics was found among visitation tours to schools which are a part of the environmental education provided by WWF. These thesis comics were created through a cocreation process which involved part of WWF's staff, as well as ambassadors who would bring visitation tours to schools, and representatives of the target audience for these visitation tours. The project offered an opportunity to explore a process of creating comics for environmental education through collaborative methods. It was believed that involving key stakeholders, ambassadors and target audience, would create the most effective results. The process consisted of examining literature from three areas: communicating with comics, environmental education, and co-creation. The process also included conducting interviews, organising three workshops, and using prototypes. Project's outcome resulted in seven comics, and possible suggestions of how a similar process could be further executed in a more suitable manner. It was concluded that the process should have been developed in a way that would have given more space for involving the stakeholders' ideas and expertise in discovering what the end result could possibly be. More freedom should have been offered to them in deciding their roles within the co-creation process. Additionally, benchmarking should have been used in finding interesting and motivating ways of involving the stakeholders. This estimation was reached in the process of going through and carefully examining the project. This thesis could not estimate how effective the comics were since testing them was framed outside the project's own time line. However, it can be stated that through involving the stakeholders in the developing process these comics became better suited for WWF's specific needs. The process was seen as beneficial for developing skills in using comics for communication purposes, and creating comics in general. The presented ways to improve this kind of a process are assumptions based on understandings generated during the project. Without testing these assumptions their functionality cannot be guaranteed. en
dc.description.abstract Tämän opinnäytteen tavoitteena oli ottaa selvää kuinka osallistavan muotoilun avulla voitaisiin suunnitella ja toteuttaa sarjakuvia käytettäväksi ympäristökasvatuksessa, ja kuinka osallistavan muotoilun prosessi soveltuu keinoksi valmistaa sarjakuvia ympäristökasvatusmateriaaliksi? Opinnäyteprojekti tehtiin yhteistyössä Maailman luonnon säätiön Suomen toimiston kanssa. Sarjakuvat liitettiin osaksi koulukiertuetta, jotka ovat osa WWF:n tarjoamaa ympäristökasvatusta. Opinnäytesarjakuvien valmistaminen tapahtui osallistavan muotoilun prosessin kautta. Tähän prosessiin osallistui osa WWF henkilökuntaa, koulukiertueen kouluihin tuovat lähettiläät, ja koulukiertueen kohdeyleisön edustajia. Projekti antoi mahdollisuuden tarkastella yhteistyöhön perustuvaa ympäristökasvatus sarjakuvien suunnittelua ja toteutusta. Oletuksena oli että tärkeimpien sidosryhmien, lähettiläiden ja kohdeyleisön, osallistaminen toisi parhaan lopputuloksen. Prosessin aikana tutkittiin kirjallisuutta kolmelta osa-alueelta: viestintä sarjakuvan keinoin, ympäristökasvatus, ja osallistava muotoilu. Prosessin aikana tehtiin myös haastatteluja, järjestettiin kolme työpajaa, ja hyödynnettiin prototyyppejä. Projektin lopputulos olivat seitsemän sarjakuvaa ja mahdollisia ehdotuksia kuinka samankaltainen prosessi voitaisiin toteuttaa sopivammalla tavalla. Projektin johtopäätöksenä todettiin että projektissa olisi pitänyt antaa enemmän tilaa sidosryhmille ja heidän osaamiselleen määriteltäessä mikä projektin lopputuloksen tulisi olla. Sidosryhmille olisi pitänyt myös antaa enemmän tilaa itse määritellä millaisen roolin he osallistavan muotoilun prosessissa ottaisivat. Lisäksi esikuvaanalyysia olisi pitänyt hyödyntää kiinostavien ja motivoivien osallistamistapojen löytämiseksi. Näihin lopputuloksiin päädyttiin läpikäymällä kuvailtu prosessi ja tarkastelemalla sitä. Tämä opinnäyte ei anna arviota tuotettujen sarjakuvien vaikuttavuudesta, sillä sarjakuvien testaamiselle ei ollut aikaa. Voidaan kuitenkin väittää että osallistavan muotoilun keinoin tehdyt sarjakuvat soveltuvat paremmin WWF:n tarkoituksiin. Prosessin koettiin kehittäneen kykyjä tehdä sarjakuvaa sekä kykyjä kommunikoida sarjakuvan keinoin. Esitetyt keinot, joilla vastaavanlaista muotoiluprosessia voitaisiin parantaa, ovat olettamuksia jotka perustuvat projektin toteuttamisen kautta kehittyneeseen ymmärrykseen. Ilman esitettyjen keinojen testausta niiden toimivuutta ei voida taata. fi
dc.format.extent 136 + 34 + 61
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Reaching out through comics -Co-creating comics for environmental education en
dc.title Kommunikointia sarjakuvin -Ympäristökasvatus sarjakuvien valmistaminen osallistavan muotoilun keinoin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword co-creation en
dc.subject.keyword comics en
dc.subject.keyword environmental education en
dc.subject.keyword communication en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161309
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Marttila, Tatu
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics