Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Laitinen, Karitta
dc.contributor.author Norvasuo, Markku
dc.date.accessioned 2016-02-12T10:01:27Z
dc.date.available 2016-02-12T10:01:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5795-8 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (printed)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19640
dc.description.abstract Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat on selvitys, joka käsittelee yksittäisen kerros- tai rivitalon, asuinkorttelin tai asuinalueen asukkaiden käytössä olevia tiloja. Erityisesti keskitytään kerrostaloihin, ja pääpaino on uudisrakentamisessa. Selvityksen lähtökohtana on Helsingin kaupungin tarve kartoittaa yhteistilojen rakentamisen tähänastisia kokemuksia ja samalla arvioida, miten yhteistiloja koskevaa ohjeistusta tulisi kehittää. Yksittäisessä rakennushankkeessa tärkeitä kysymyksiä ovat yhteistilojen laajuus ja tilaohjelma sekä tilojen tarkoituksenmukainen sijoittelu. Käytön kannalta tärkeitä ovat tilojen omistus, talous, hallintamuodot ja käyttösäännöt, mutta niillekin luodaan perusta jo rakennusvaiheessa. Selvityksessä on analysoitu toteutettuja kohteita ja näin pyritty tunnistamaan toimivia ratkaisuja ja kehittämistä vaativia kysymyksiä. Selvitys käsittelee aluksi yhteistilakäsitteen sisältöä ja tyypittelyä, tutkimuskysymyksiä ja tutkimusaineistoa. Suuri osa aineistosta muodostuu Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n asuinkerros- ja rivitalokohteista, jotka ovat valmistuneet vuoden 1999 jälkeen. Lisäksi mukaan otettiin muiden rakennuttajien kohteita ja myös muutamia alueellisia asukastaloja. Rakennusten yhteistiloja tarkasteltiin muun muassa pohjapiirrosten avulla. Tehtiin myös suppea asukaskysely ja hyödynnettiin ATT:n aiemmin keräämää aineistoa. Selvityksen osana järjestettiin toukokuussa 2014 seminaari, jonka pohjalta työtä vielä täydennettiin. Aineiston perusteella tärkeiksi tulivat erityisesti tilojen ohjeistusta ja mitoitusta, käyttökokemuksia ja hallinnan periaatteita koskevat seikat. Lisäksi on kuvattu muutamia yksittäisiä kiinnostavia ratkaisuperiaatteita. fi
dc.format.extent 40
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA en
dc.relation.ispartofseries 9/2014
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword yhteistilat fi
dc.subject.keyword asukastilat fi
dc.subject.keyword asukastalot fi
dc.subject.keyword asuinrakennukset fi
dc.subject.keyword kerrostalot fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5795-8
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account