Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hartlin, Hanna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/195
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli tarkastella talousrikoksia ja niiden erityispiirteitä sekä esitellä tilintarkastajan vastuuta ja velvollisuuksia talousrikoksiin liittyen. Empiirisen osan tavoitteena oli selvittää, eroavatko tilintarkastajien ja eri sidosryhmien käsitykset tilintarkastajan tehtävistä toisistaan. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, mihin tehtäviin mahdollinen tilintarkastuksen odotuskuilu erityisesti liittyy ja millaiseksi eri sidosryhmät kokevat tilintarkastajan roolin talousrikosten ehkäisijänä ja havaitsijana. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin talousrikollisuuteen, tilintarkastajan tehtäviin ja tilintarkastuksen odotuskuiluun liittyvää lähdeaineistoa. Kyselytutkimus toteutettiin www-kyselynä ja se lähetettiin neljälle eri kohderyhmälle: KHT-tilintarkastajille, talousjohtajille, yrityslainapäättäjille ja osakkeenomistajille. Aineiston käsittely Tutkimustuloksia käsiteltiin SPSS- tilasto-ohjelmalla ja testauksessa käytettiin khiin neliö- riippumattomuustestiä. Tilintarkastuksen odotuskuilua todettiin löytyvän, jos eri sidosryhmien käsitykset tilintarkastajan tehtävistä poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Vastausten perusteella tutkittiin myös tilintarkastajan yhteiskunnallista roolia. Roolia arvioitiin sidosryhmien asteikkoon perustuvien vastausten keskiarvon perusteella. Tulokset Tutkimustulokset osoittivat, että tilintarkastuksen odotuskuilua talousrikoksiin liittyen on olemassa. Odotuskuilua löytyi esimerkiksi seuraavien asioiden osalta: tilintarkastajan raportointi ja talousrikoslainsäädännön tunteminen, talousrikosten huomioiminen itse tarkastustyössä sekä tilintarkastajan mahdollisuus havaita ja ennaltaehkäistä talousrikoksia. Eri sidosryhmät uskoivat tilintarkastajia vahvemmin tilintarkastajan mahdollisuuksiin talousrikostorjunnassa ja yleisesti ottaen, sidosryhmät vaikuttivat suhtautuvan varsin positiivisesti siihen, että tilintarkastajan pitäisi huomioida tarkastustyössään talousrikosten mahdollisuus ja reagoida havaitsemiinsa talousrikoksiin ainakin jollain tasolla. fi
dc.format.extent 114
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword tehtävät
dc.subject.keyword roolit
dc.subject.keyword talousrikokset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151107
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon talousrikokset
dc.subject.helecon economic crime
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon rikokset
dc.subject.helecon crime
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.ethesisid 12063
dc.date.dateaccepted 2009-05-18
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account