Learning Centre

Monitoimirakennus Porin Kirjurinluotoon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salminen, Ilkka
dc.contributor.author Ollila, Arto
dc.date.accessioned 2016-01-19T10:49:36Z
dc.date.available 2016-01-19T10:49:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19407
dc.description.abstract Diplomityöni ”Monitoimirakennus Porin Kirjurinluotoon” on osa Aalto-yliopiston ja Porin kaupungin välistä Elävä Pori -yhteistyötä. Työn tavoitteena on tutkia noin 7500 m2 kokoisen monitoimirakennuksen sijoittumista Kirjurinluodon ja Hanhiluodon etelärannalle kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Kaupunkikuvallisen tarkastelun lisäksi työssä on tutkittu rakennuksen sisäistä toimintaa ja ehdotettu ratkaisuksi avointa ja muuntojoustavaa sisätilaa. Diplomityön lähtötietoina toimivat aikaisemmat suunnitelmat Kirjurinluodolle ja keskustelut Porin Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Tavoitteena suunnittelulle on ollut uudentyyppinen monitoimirakennus, joka voi muuntua vastaamaan eri tapahtumien vaatimuksia. Monitoimirakennus on suunniteltu toimimaan musiikki-, kongressi, teatteri- ja urheilukäytössä. Rakennus ja sen pääperiaatteet esitellään arkkitehtuurikilpailua vastaavalla tarkkuudella. Monitoimirakennus on jaettu kolmeen osaan. Maantasokerroksen aula, aputilat ja tekniset tilat sijaitsevat maastoon sulautuvan ja Kirjurinluodon puistoa jatkavan kumpareen alla. Kumpare muodostaa ulko- ja sisäkatsomoille hyvän muodon. Suuri puinen kuorirakenteinen katto on rakennuksen näkyvin osa. Katon ja kumpareen välissä sijaitsee avoin välitila, johon sijoittuvat suuri monitoimisali, yleisötilat, kahvila ja ravintola. Diplomityön selostusosassa käsitellään suunnittelualueen taustoja sekä tekstin että kuvien avulla, esitellään suunnittelutehtävä, analysoidaan suunnittelualuetta, avataan prosessia projektin takana ja esitellään lopullinen suunnitteluprojekti. fi
dc.description.abstract ”Multifunctional Building in Kirjurinluoto, Pori” is part of the ”Living Pori” collaboration between Aalto University and the City of Pori. The aim is to study the architecture of a 7500 m2 sized multifunctional building and placement in Kirjurinluoto and Hanhiluoto, the southern banks of the national urban park. In this Thesis functions of the building are studied, as well as massing and visual appearance in the cityscape. As a result, a building with flexible and open interior space is being proposed. This master’s thesis is based on the previous plans for Kirjurinluoto and discussions with the Pori City Planning Department. The objective for the design is a new type of multi-purpose building with a space that can be changed to meet the requirements of different users. The building is designed to work with music, congress, theater and sporting events. The building and it’s main principles are presented with accuracy of an architectural competition. Multi-purpose building is divided into three parts. Ground floor lobby, utility rooms and technical facilities are located under a plinth continuing the Kirjurinluoto park. The plinth forms the shape for outdoor auditorium and indoor stand. The large wooden gridshell ceiling is the most visible part of the building. In between the ceiling and the plinth are located the large multi-purpose hall, public spaces, a café and a restaurant. The thesis report begins with explaining the backgound of the site with the help of text and pictures, next presenting the designing task, then analysing the site, next opening up the process behind the project and then presenting the final project. en
dc.format.extent 138
dc.language.iso fi en
dc.title Monitoimirakennus Porin Kirjurinluotoon fi
dc.title Multifunctional building in Kirjurinluoto, Pori en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword julkinen rakentaminen fi
dc.subject.keyword monitoimirakennus fi
dc.subject.keyword kuorirakenne fi
dc.subject.keyword puuarkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201601201060
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics