Etuyhteysliiketoimen uudelleenluonnehdinta siirtohinnoittelussa: Tutkielma OECD:n malliverosopimuksen tulonoikaisuartiklan ja VML 31 §:n soveltasmisalasta uudelleenluonnehdintaa koskevan ilmiön näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Taalas, Jaki
dc.date.accessioned 2016-01-19T09:33:16Z
dc.date.available 2016-01-19T09:33:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19376
dc.description.abstract Viimevuosina OECD ja sen jäsenvaltiot ovat yhä enenevissä määrin pyrkineet siirtämään kansainvälisen vero-oikeuden painopistettä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta veronkierron tai verojen välttelyn ehkäisyyn. Siirtohinnoittelun alueella tämä trendi on näkynyt ilmiönä, jossa OECD:n malliverosopimuksen 9.1 artiklaa jäljitteleviä kansallisia siirtohinnoitteluoikaisusäännöksiä on eri valtioiden veroviranomaisten toimesta tulkittu siten, että ne kattaisivat perinteisten siirtohintaoikaisujen lisäksi myös itse liiketoimen oikaisut eli uudelleenluonnehdinnan. Suomessa nykyinen oikeustila ei tällaista salli, mutta Valtiovarainministeriössä on käynnissä lainsäädäntöhanke VML 31 §:n ja nykyisen siirtohinnoittelukäytännön muuttamiseksi. Lainsäädäntöhankkeen yhteydessä on muun ohella esitetty, että tulonoikaisuartiklan soveltamisala kattaa tulon oikaisun lisäksi liiketoimen uudelleenluonnehdinnan. Tutkielmassa selvitetään, mikä on tulonoikaisuartiklan sekä VML 31 §:n perimmäinen tarkoitus ja soveltamisala erityisesti uudelleenluonnehdinnan näkökulmasta. Tätä vasten tutkielmassa selvitetään, onko nyt käynnissä oleva lainsäädäntöhanke VML 31 §:n muuttamiseksi perusteltu. Tutkielmassa tutkitaan voimassa olevaa oikeutta ja oikeutta muuttuvana ilmiönä. Tutkimusmenetelmät ovat siten lainoppi sekä oikeushistoria. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään oikeusvertailua, sikäli kun tulonoikaisuartiklan soveltamisalaa verrataan VML 31 §:n soveltamisalaan. Tulonoikaisuartiklan ilmaisema markkinaehtoperiaate on tarkoitettu tulon laskemista koskevaksi normiksi, jonka perimmäisenä tarkoituksena on poistaa kansallisten verolakien eroavaisuuksista johtuva kansainvälinen taloudellinen kahden- tai useammankertainen verotus. OECD:n malliverosopimuksen tulonoikaisuartiklaa koskeva kommentaari sekä tulonoikaisuartiklan ilmaiseman markkinaehtoperiaatteen tulkintasuositukset eli OECD:n siirtohinnoitteluohjeet, eivät, siltä osin kuin ne koskevat uudelleenluonnehdintaa, ole Wienin yleissopimuksen tulkintaa koskevien kriteerien puitteissa tapahtuvaa laintulkintaa vaan uusien merkityssisältöjen antamista artiklalle. Tulonoikaisuartiklaa sekä VML 31 §:ää tulisi pitää ainoastaan hinnoittelunormeina. VML 31 §:n soveltamisala vastaa nykymuodossaan OECD:n malliverosopimuksen tulonoikaisuartiklan soveltamisalaa, eikä tältä osin lainsäädäntömuutos ole perusteltu. Suomessa VML 28 §:ää voidaan rajat ylittävissä tilanteissa soveltaa liiketoimen uudelleenluonnehdintaan. Sen soveltamisedellytykset ovat sopusoinnussa Wienin yleissopimuksen sekä OECD:n malliverosopimukseen perustuvien verosopimusmääräysten kanssa ja oikeustilaa voidaan uudelleenluonnehdinnan näkökulmasta pitää hyvänä. fi
dc.format.extent 66
dc.language.iso fi en
dc.title Etuyhteysliiketoimen uudelleenluonnehdinta siirtohinnoittelussa: Tutkielma OECD:n malliverosopimuksen tulonoikaisuartiklan ja VML 31 §:n soveltasmisalasta uudelleenluonnehdintaa koskevan ilmiön näkökulmasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword vero-oikeus
dc.subject.keyword elinkeinotulon verotus
dc.subject.keyword siirtohinnoittelu
dc.subject.keyword siirtohinnoitteluoikaisu
dc.subject.keyword verosopimus
dc.subject.keyword tulonoikaisuartikla
dc.subject.keyword OECD:n siirtohinnoitteluohjeet
dc.subject.keyword markkinaehtoperiaate
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201601191024
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon vero-oikeus
dc.subject.helecon fiscal legislation
dc.subject.helecon elinkeinoelämä
dc.subject.helecon trade and industry
dc.subject.helecon tuloverotus
dc.subject.helecon income tax
dc.subject.helecon siirtohinnat
dc.subject.helecon transfer prices
dc.ethesisid 14229
dc.date.dateaccepted 2015-11-30
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account