Omakustannusvuokran määrittäminen valtion tukemassa asuntotuotannossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kallio, Matias
dc.date.accessioned 2016-01-19T09:33:16Z
dc.date.available 2016-01-19T09:33:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19372
dc.description.abstract Valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyy rajoituksia, joilla pyritään varmistamaan tuen kohdistuminen sitä tarvitseville. Merkittävä sääntelyn muoto on omakustannusperiaate, jota noudatetaan valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokran määrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, millaisia haasteita ja kehittämistarpeita valtion tukeman asuntotuotannon omakustannusvuokran määritys aiheuttaa ja selvittää millaisia ovat vuokralaisen ja toisaalta vuokranantajan näkemykset oikeudenmukaisesta omakustannusvuokran määrityksestä. Lisäksi tavoitteena on selvittää mitä kustannuksia valtion tuella rakennetun kiinteistökannan hallinnointi aiheuttaa kunnalliselle vuokrataloyhtiölle, sekä miten nämä kustannukset olisi mahdollista sisällyttää omakustannusperiaatteella määritettyyn vuokraan. Tutkimuksen teoriaosuudessa avataan julkisen organisaation laskentatoimen viitekehystä, käydään läpi omakustannushinnoittelun sekä kiinteistön elinkaarikustannuslaskennan teoria sekä käsitellään valtion tukeman asuntotuotannon kehittyminen ja sitä koskevat säädökset. Empiirisen osion aineisto kerättiin kolmella sidosryhmähaastattelulla, yhdeksälle kunnallisille vuokra-asuntoyhtiöille kohdennetulla kyselyllä sekä case-yrityksen tilinpäätös- ja talousraportointiaineistosta. Tutkimuksen tuloksena haastatteluihin ja kyselyyn perustuen vuokralaisen ja vuokranantajan näkemykset vuokran määrityksestä poikkeavat osittain toisistaan. Vuokran tulee olla vuokralaiselle läpinäkyvä ja kohtuulliseksi säännelty. Vuokrataloyhtiöt toisaalta kokevat, että hyvin sitovat vuokranmääritysperiaatteet lisäävät omistamisen riskejä. Suurimmat haasteet omakustannusvuokran määrityksen tavoitteiden osalta koskevat vuokrien tasaamista, korjauksiin varautumista sekä toimintaperiaatteiden yhtenäistämistä. Tutkimuksen tuloksena on osapuolten tavoitteiden ja vuokratalon kustannusten muodostumisen pohjalta luotu vuokranmääritysmalli. Mallissa kuvataan vuokranmääritysprosessi. Malli mahdollistaa kustannusten läpinäkyvän seurannan ja kaikkien kustannusten kohdistettavuuden vuokriin. Tutkimuksen tuloksena syntynyttä mallia voidaan hyödyntää yksittäisten vuokranantajien vuokranmääritysmenetelmien kehittämisessä. fi
dc.format.extent 103
dc.language.iso fi en
dc.title Omakustannusvuokran määrittäminen valtion tukemassa asuntotuotannossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword omakustannusvuokra
dc.subject.keyword valtion tukema asuntotuotanto
dc.subject.keyword vuokran määritys
dc.subject.keyword julkisen organisaation laskentatoimi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201601191020
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon asuminen
dc.subject.helecon housing
dc.subject.helecon asunnot
dc.subject.helecon apartments
dc.subject.helecon rakennustoiminta
dc.subject.helecon building construction
dc.subject.helecon julkinen sektori
dc.subject.helecon public sector
dc.subject.helecon vuokra
dc.subject.helecon rent
dc.subject.helecon hinnoittelu
dc.subject.helecon pricing
dc.ethesisid 14225
dc.date.dateaccepted 2015-12-07
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account