Linking Long-Term Product Planning and Requirements Prioritization to Customer Value Creation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Männistö, Tomi, Dr., Aalto University, Department of Computer Science and Engineering, Finland
dc.contributor.author Lehtola-Karttunen, Laura
dc.date.accessioned 2016-01-14T10:01:43Z
dc.date.available 2016-01-14T10:01:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6591-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6590-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19366
dc.description.abstract Creating value for different customer segments is essential to the business of a company. Thus, software product development companies' ability to implement the most valuable requirements in their products has been seen as critical. The literature offers requirements prioritization methods for selecting requirements, but their suitability for solving practical challenges is not clear. The state of the practice in long-term product planning and requirements prioritization, and the practical challenges involved is not thoroughly analysed. Therefore, the connection between the selection of product features and customer value creation is also an area that needs more investigation. This thesis investigates the current state of long-term product planning and requirements prioritization, and their linkages to customer value creation in market-driven software product development. The results are based on the experience gathered from 7 Finnish software product development companies that had recognized the importance to improve their long-term product planning and requirements prioritization practices. To gain a deep understanding in real product development context, we conducted longitudinal case studies using an action research approach. In addition, we evaluated the suitability of requirements prioritization methods in product development projects. The thesis provides a systematic analysis of long-term product planning and requirements prioritization activities and challenges involved in the market-driven software product development companies. According to our results product planning activities are at a low-level, focusing on the individual features of individual products in short term. Practitioners have challenges in drawing different viewpoints together into product planning. Both integrating business and customer viewpoints to the project level as well as integrating the understanding about technical limitations and possibilities to product level planning was difficult in practice. The requirements prioritization methods did not solve the practical challenges. On the basis of our findings we also propose a set of practices that support the link from long-term product planning and requirements prioritization to customer value creation. The essence of the suggested practices is 1) in the shift of planning focus from individual product features towards understanding the processes of customers and users and in describing the solutions from the customer viewpoint as a whole and 2) in the cross-functional effort to be able to combine the three main viewpoints of customer value creation (company's own business, customers and users, and implementation). en
dc.description.abstract Arvon luominen eri asiakassegmenteille on elintärkeää yrityksen liiketoiminnalle. Ohjelmistotuoteyrityksen kyvykkyys toteuttaa tuotteisiinsa asiakkaiden näkökulmasta katsoen arvokkaimmat ominaisuudet onkin siksi nähty kriittisenä. Kirjallisuudessa esitellään erilaisia priorisointimenetelmiä tuoteominaisuuksien valintaan, mutta niiden soveltuvuudesta käytännön ohjelmistotyöhön ei juuri tiedetä. Myöskään pitkäntähtäimen suunnittelun ja vaatimusten priorisoinnin nykytilaa sekä niihin liittyviä käytännön haasteita ei ole syvällisesti analysoitu. Siksi yhteyttä ominaisuusvalintojen ja asiakasarvon luomisen välillä onkin tärkeää tutkia lisää. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten pitkäntähtäimen tuotesuunnittelu ja vaatimusten priorisointi tukevat arvon luontia asiakkaille ja käyttäjille markkinaohjautuvassa ohjelmistotuotekehityksessä. Tulokset perustuvat seitsemästä suomalaisesta ohjelmistotuoteyrityksestä kerättyihin kokemuksiin. Saadaksemme tuotesuunnittelusta ja ominaisuusvalintojen tekemisestä niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä syvällisen ymmärryksen, toteutimme pitkittäisiä tapaustutkimuksia käyttäen toimintatutkimuslähestymistapaa. Lisäksi kokeilimme vaatimusten priorisointimenetelmiä todellisessa tuotekehitysympäristössä. Tutkimus esittelee systemaattisen nykytila-analyysin ohjelmistoyritysten tuotesuunnittelun käytännöistä ja haasteista. Tulokset paljastavat, että ohjelmistotuotteita suunnitellaan pirstaleisesti, lyhyellä aikajänteellä ja yksittäisen tuotteen ominaisuuksiin kerralla keskittyen. Yritysten työntekijöillä on vaikeuksia käytännössä yhdistää arvonluonnin kannalta tärkeitä näkökulmia. Sekä liiketoiminta- ja asiakasnäkökulman tuominen tuotekehitysprojektien päätöksentekoon että toisaalta teknisten rajoitteiden ja mahdollisuuksien huomioiminen jo tuotesuunnittelun aiemmissa vaiheissa ovat erityisen haastavia. Tutkimuksen tuloksena syntyi käytäntöjä, joiden avulla asiakasarvon luomista voisi tukea tuotesuunnittelussa. Näiden käytäntöjen keskiössä ovat 1) suunnittelun fokuksen siirtäminen yksittäisistä tuoteominaisuuksista asiakkaan ja loppukäyttäjän prosessien ymmärtämiseen, sekä ratkaisujen kuvaaminen asiakkaan näkökulmasta kokonaisuuksina, sekä 2) yli organisaatiorajojen ulottuva työskentely, jonka avulla voidaan paremmin yhdistää kolme tärkeintä asiakasarvon luonnin näkökulmaa (yrityksen oma liiketoiminta, asiakkaat ja käyttäjät, sekä tuotteen toteuttaminen). fi
dc.format.extent 113 + app. 67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 217/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Lehtola, L., Kauppinen, M. and Kujala, S. (2004) Requirement Prioritization Challenges in Practice, 5th International Conference on Product Focused Software Process Improvement, 497-508. DOI: 10.1007/978-3-540-24659-6_36
dc.relation.haspart [Publication 2]: Lehtola, L. and Kauppinen, M. (2006) Suitability of requirements prioritization methods for market-driven software product development, Software Process: Improvement and Practice (11:1), 7-19. DOI: 10.1002/spip.249
dc.relation.haspart [Publication 3]: Lehtola, L., Kauppinen, M. and Kujala, S. (2005) Linking the Business View to Requirements Engineering: Long-Term Product Planning by Roadmapping, 13th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’05), 439-443. DOI: 10.1109/RE.2005.36
dc.relation.haspart [Publication 4]: Lehtola, L., Kauppinen, M., Vähäniitty, J. and Komssi, M. (2009), Linking Business and Requirements Engineering: Is Solution Planning a Missing Activity in Software Product Companies? Requirements Engineering (14:2), 113-128. DOI: 10.1007/s00766-009-0078-8
dc.relation.haspart [Publication 5]: Kauppinen, M., J. Savolainen, L. Lehtola, M. Komssi, H. Töhönen and A. Davis. (2009) From Feature Development to Customer Value Creation, 17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE '09), 275 – 280. DOI: 10.1109/RE.2009.35
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.subject.other Consumption, Services
dc.subject.other Design
dc.title Linking Long-Term Product Planning and Requirements Prioritization to Customer Value Creation en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword requirements prioritization en
dc.subject.keyword long-term productplanning en
dc.subject.keyword roadmapping en
dc.subject.keyword solution planning en
dc.subject.keyword market-driven requirements engineering en
dc.subject.keyword customer value en
dc.subject.keyword value creation en
dc.subject.keyword vaatimusten priorisointi fi
dc.subject.keyword pitkäntähtäimen tuotesuunnittelu fi
dc.subject.keyword ratkaisusuunnittelu fi
dc.subject.keyword markkinaohjautuva vaatimusmäärittely fi
dc.subject.keyword asiakasarvo fi
dc.subject.keyword arvon luominen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6591-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo, Dr., Aalto University, Department of Computer Science and Engineering, Finland
dc.opn Mike Mannion, Mike, Prof., Glasgow Caledonian University, Scotland
dc.contributor.lab Preago Research Group en
dc.rev Paech, Barbara, Prof., University of Heidelberg, Germany
dc.rev Daneva, Maya, Ass. Prof., University of Twente, Netherlands
dc.date.defence 2016-01-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account