Mobiiliapplikaatioiden tuotekehitysprosessin asiakaslähtöisyys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Råman, Miikka
dc.date.accessioned 2015-12-16T08:18:07Z
dc.date.available 2015-12-16T08:18:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19297
dc.description.abstract Nykypäivänä asiakkaan rooli on merkittävä uusien tuotteiden ja innovaatioiden tuotekehitysprosessissa. Uuden teknologisen kehityksen myötä tulleet innovaatiot pakottavat yrityksiä uusiutumaan ja pohtimaan prosessejaan sekä toimintatapojaan uudestaan. Uudet ja mielenkiintoiset tutkimukset tämän aiheen ympärillä antoivat aihetta tutkia asiaa entistä syvemmälle sekä laajentamaan nykytutkimuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten B2C-puolen mobiiliapplikaatioiden kehittäjät hyödyntävät asiakkaita uuden tuotteen tuotekehitysprosessissa. Tutkimusaukkoja tässä tutkimuksessa on kaksi: 1.) miten asiakkaat osallistuvat NPD-prosessiin B2C-puolen korkean teknologian yrityksissä. 2.) miten uusi asiakaslähtöinen Stage-gate malli soveltuu B2C-puolen korkean teknologian startup-yrityksiin Olen valinnut tähän kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen mobiiliapplikaatiot ja startup-yritykset tarkastelun kohteeksi, sillä nuoret ja teknologisesti orientoituneet yritykset soveltuvat erittäin hyvin sekä teorian että käytännön näkökulmista. Perinteisesti startup-yritykset nähdään innovaattoreina, joka taas terminä on vahvasti sidoksissa uuden tuotteen tuotekehitykseen. Haastattelututkimukseni pitää sisällään neljä erilaista mobiiliapplikaatioiden kehittäjäyritystä/startup-yritystä, jotka ovat kukin aloittaneet eri aikoina, omaavat erityyppisiset bisneslähtökohdat ja joiden perustajat ovat suomalaisia. Teoria pohjautuu puolestaan Coviello ja Josephin (2012), Cooperin (2001, 2008, 2014), Nambisanin (2002) ja Crawford & Di Benedeton (2000) aikaisempiin tutkimuksiin, jotka koskeva tuotekehitystä ja asiakkaan roolia niissä. Tulosten perusteella NPD-prosessi pitää olla ketterä, joustava ja mukautuva, jotta se toimisi pienissä ja nuorissa mobiiliapplikaatiostartup-yrityksissä. Asiakasta tulee hyödyntää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun on jotain konkreettista olemassa, jotta onnistuttaisiin täysin hyödyntämisessä. Asiakkaalla on monta roolia, mutta viimeistään testaajan roolissa se tulee ottaa mukaan. Puhuttaessa uudesta tuotteesta tai ideasta niin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta katsoen ajatus pitäisi tulla kehittäjältä, mikäli hän näkee itsensä asiakkaana, asiakkaalta suoraan tai yhdessä. Lisäksi asiakaslähtöisyys ja jatkuva suunnittelu tulee ottaa huomioon. Aihetta on myös mahdollista jatkotutkia monesta eri näkökulmasta. fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Mobiiliapplikaatioiden tuotekehitysprosessin asiakaslähtöisyys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword Uuden tuotteen tuotekehitys
dc.subject.keyword NPD
dc.subject.keyword innovaatio
dc.subject.keyword asiakkaan rooli tuotekehitysprosessissa
dc.subject.keyword markkinointi
dc.subject.keyword tuotekehitysprosessi
dc.subject.keyword mobiiliapplikaatio
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165815
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon innovaatiot
dc.subject.helecon innovations
dc.subject.helecon uudet tuotteet
dc.subject.helecon new products
dc.subject.helecon tuotekehitys
dc.subject.helecon product development
dc.subject.helecon prosessit
dc.subject.helecon processes
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon mobiilitekniikka
dc.subject.helecon mobile technology
dc.subject.helecon ohjelmistot
dc.subject.helecon software
dc.ethesisid 14196
dc.date.dateaccepted 2015-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account