Learning Centre

Luoksepääsyjärjestelmän kannakesuunnittelun automatisointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lindström, Petja
dc.contributor.author Salminen, Iiro
dc.date.accessioned 2015-12-16T08:03:47Z
dc.date.available 2015-12-16T08:03:47Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19243
dc.description.abstract Suuret teollisuus- ja toimistorakennukset tarvitsevat monenlaista huoltoa. Tyypillisiä huoltoja ovat esimerkiksi ikkunoiden pesu sekä sprinklerijärjestelmien huolto ja tarkastus. Huoltoja varten rakennukseen voidaan asentaa luoksepääsyjärjestelmä. Tällainen järjestelmä sisältää kiinteät kiskot, joita pitkin rakennuksenhuoltolaitteet liikkuvat. Kiskojen kiinnitys rakennukseen tehdään erilaisten kannakkeiden avulla. Tämän työn tavoitteena on aloittaa sellaisen automatisoidun järjestelmän kehitys, joka nopeuttaa ja parantaa huoltojärjestelmässä käytettävien kannakkeiden suunnittelua. Tavoitteena on kehittää suunnittelujärjestelmä yhden tyyppiselle kannakkeelle ja kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän helppoon laajennettavuuteen tulevaisuudessa. Tutkimuksen aluksi kartoitettiin erilaiset kannaketyypit, joita luoksepääsyjärjestelmät käyttävät. Kartoitetuista kannaketyypeistä valittiin yksi tyyppi suunnitteluautomaatin ensimmäisen version käyttöön. Seuraavaksi valitun kannaketyypin suunnittelussa tarvittavat standardit ja laskentamenetelmät selvitettiin. Suunnitteluautomaatin kehitys aloitettiin luomalla sille vaatimuslista. Vaatimuslistan perusteella pohdittiin erilaisia ratkaisuja järjestelmän toteuttamiseksi. Järjestelmä päätettiin toteuttaa Inventor-ohjelmiston lisäosana. Valitun ratkaisun kehittämistä jatkettiin jalostamalla se funktionaaliseksi malliksi, joka esitti järjestelmän osakokonaisuuksia ja niiden välistä toimintaa. Funktionaalisen mallin esittämä järjestelmä implementoitiin toimivaksi ohjelmaksi ja sen toiminta testattiin. Järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseksi sillä luotiin lajitelma kannakkeita, joille suoritettiin kuormitustestit. Kuormitustestit eivät kaikilta osin vastanneet laskennallisia kestävyysarvoja, joten lisätestaukselle on tulevaisuudessa tarvetta. Testin tuloksista huolimatta työtä voidaan pitää monella tavalla onnistuneena. Järjestelmä osoittaa konseptin toimivuuden ja on hyödyllinen apuväline suunnittelussa jo nykyisessä muodossaan, jos käyttäjä tiedostaa järjestelmän rajoitukset. fi
dc.description.abstract Large industrial and office buildings require many types of maintenance. Typical maintenances include cleaning of class facades and servicing and inspecting fire extinguishing systems. For easier access, buildings can be equipped with access systems. These systems include access equipment that move on fixed tracks. Tracks are fixed to the building via different types of brackets. The aim of this thesis is to begin the development of an automated system that results in faster and better design of the bracket used in access systems. Developed system should be able to create brackets of single type and be easily expandable for other types in future. This study was begun with surveying different types of brackets that are used for access systems. One type was then chosen for the first version of the design automat. In the next step needed standards and calculation methods were resolved. The design of the systems was begun by creating a list of demands. List of possible methods for implementation were considered with respect to the list of demands. A decision was made to implement the system as an Add-In for Inventor-software. The development was continued by refining the list of demand to a functional model that represents different part of the system and communication between them. The model was then implemented and tested. An assortment of brackets was designed, built and load tested to verify the calculation methods. The result of these tests did not fully comply with calculations and therefore additional testing will have to be made. Despite the load test results this study can be considered successful in many ways. The system shows that the concept of the systems works and it is already useful when designing brackets, if its user understands the problems and limitations. en
dc.format.extent 70+3
dc.language.iso fi en
dc.title Luoksepääsyjärjestelmän kannakesuunnittelun automatisointi fi
dc.title Automatization of bracket design for access system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kannakesuunnittelu fi
dc.subject.keyword luoksepääsyjärjestelmä fi
dc.subject.keyword suunnitteluautomaatti fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165761
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 52884
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics