Learning Centre

Analysointilaitteiden arviointi taajuusmuuttajan komponenttien sisäisten rakenteiden ja vauriomekanismien tutkimiseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Likander, Ossi
dc.contributor.author Ingman, Jonny
dc.date.accessioned 2015-12-16T08:00:50Z
dc.date.available 2015-12-16T08:00:50Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19225
dc.description.abstract Tässä työssä keskitytään kahteen elektroniikan tutkimuksen analysointimenetelmään, mekaaniseen läpileikkausmenetelmään ja röntgenlaitteisiin. Työn tavoite on tutkia eri toimittajien röntgenlaitteita ja verrata niiden ominaisuuksia toisiinsa. Lisäksi työssä tutkitaan mekaanisen läpileikkausmenetelmän ja röntgenlaitteen analysointimahdollisuuksia. Mekaanisen läpileikkausmenetelmän tavoite on antaa todellinen kuva tutkittavan näytteen sisäisestä rakenteesta. Menetelmän haittapuolena on, että siinä joudutaan mekaanisesti työstämään näytettä, jotta saadaan tarvittava tieto rakenteesta tai vauriosta. Röntgenlaitteen avulla on mahdollista saada virtuaalinen kuva komponentin sisäisestä rakenteesta vaurioittamatta näytettä. ABB:n taajuusmuuttajissa käytetään useita elektroniikka- ja tehoelektroniikkakomponentteja, joiden vaurioituminen voi johtaa koko laitteen vikaantumiseen. Jotta vaurioita voitaisiin ennaltaehkäistä, tulee ongelmien juurisyyt löytää ja vikamekanismit ymmärtää. Tutkimuksen perusedellytys on, että se tehdään perusteellisesti ja järjestelmällisesti. Järjestelmälliseen tutkimukseen kuuluu oikean analysointimenetelmän valinta, jotta tärkeä tieto ei jää huomaamatta. Tutkimustyössä tehtiin empiirinen tutkimus eri röntgenlaitteista. Tutkimuksessa saatuja kuvatuloksia sekä käyttäjäkokemuksia verrattiin toisiinsa, ja näistä arvioitiin paras mahdollinen röntgenanalysointilaite ABB Oy Drivesin taajuusmuuttajien tutkimuksiin. fi
dc.description.abstract This master’s thesis studies two different failure analysis methodologies mechanical cross sectioning and x-ray. The main objective of the thesis is to carry out a comparative analysis of various x-ray equipment from different manufacturers. In addition, the overall capabilities of mechanical cross sectioning and x-ray are studied. The purpose of the mechanical cross sectioning is to give a detailed insight into the content and structure of a component. It has a disadvantage of being destructive, whereas virtual pictures of component’s internal structure can be obtained non-destructively by x-ray imaging. Various electrical components are utilized in ABB Drive’s products. A failure in any of these components may lead to a malfunction of the end product. In order to prevent failures from recurring, it is crucial to be able to identify the root causes and to understand the related failure mechanisms. To accomplish this, a thorough analysis of physics of failures with optimal tool is required. As a result of the empirical study performed within this thesis, a large variety of x-ray equipment characteristics were assessed and compared. These characteristics included – among others – imaging quality and usability of the operator interface. Eventually, the results were summarized to support the procurement of an optimal x-ray tool for the purpose of use at ABB Oy Drives. en
dc.format.extent 109
dc.language.iso fi en
dc.title Analysointilaitteiden arviointi taajuusmuuttajan komponenttien sisäisten rakenteiden ja vauriomekanismien tutkimiseen fi
dc.title The evaluation of the analysis equipment to investigate the inner structures and the failure mechanisms of the frequency converter components en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword röntgenlaite fi
dc.subject.keyword mekaaninen näytteenvalmistus fi
dc.subject.keyword vauriomekanismi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165743
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 52866
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse